Lĩnh vực Năm
Nội dung tìm 
Có 119 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
03-NQ/HU04/03/202104/03/2021HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)
30-KH/HU03/03/202103/03/2021tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
111-CV/HU29/01/202129/01/2021Vv đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19
109-CV/HU29/01/202129/01/2021Vv tổ chức Tết năm 2021
04-CT/HU19/01/202119/01/2021Vv tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
05-TB/VPHU31/12/202031/12/2020kế hoạch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2021
04-CTr/HU11/12/202011/12/2020Chương trình công tác năm 2021 của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy
02-NQ/HU11/12/202011/12/2020NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
01-QC/HU01/10/202001/10/2020Quy chế làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ huyện A Lưới khóa XII, nhiệm kỳ 2020 -2025
NQ/HU31/08/202031/08/2020Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025
01-CTr/HU31/08/202031/08/2020thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
164-KH/TU17/08/202017/08/2020tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
49-CT/TU14/08/202014/08/2020về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp
424-BC/HU07/07/202007/07/2020kết quả thực hiện Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận cơ quan nhà nước các cấp
423-BC/HU07/07/202007/07/2020sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư
422-BC/HU30/06/202030/06/2020tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 07/6/2016 của Huyện ủy về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện A Lưới giai đoạn 2016 - 2020
144-KH/HU29/06/202029/06/2020tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII
407-BC/HU18/05/202018/05/2020sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ chị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
408-BC/HU18/05/202018/05/2020tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/10/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội"
406-BC/HU13/05/202013/05/2020kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Chỉ thị 27) và Quy định 1963-QĐ/TU, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Quy định 1963).
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23456
Tìm kiếm tin tức

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.395
Truy cập hiện tại 337