Trung tâm Chính trị khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng thời kỳ mới” năm 2021
Số lượt xem 150Ngày cập nhật 14/04/2021

Sáng ngày 14/4/2020, Ban Tuyên giáo - Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới” cho 78 học viên đến từ 17đảng uỷ xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự lễ khai giảng có đồng chí Hồ Thị Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; đồng chí Trần Trường Cung, Phó Ban Tổ chức Huyện uỷ, cùng lãnh đạo, giảng viên Trung tâm chính trị huyện và đại diện phóng viên Trung tâm văn hoá, thông tin - thể thao huyện đến dự và đưa tin.

Trong thời gian 03 ngày (kể từ ngày 14 đến 16/04/2021), các học viên được tiếp thu 6 chuyên đề về: Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới; triển khai văn kiện Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020. Đây là dịp để các học viên nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng đạo đức cách mạng của mỗi cá nhân trong thời kỳ mới,góp phần vun đắp tình cảm, phát huy tinh thần yêu nước và khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tạo thành động lực tinh thần to lớn vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi cán bộ,đảng viên ở cơ sở.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Hồ Thị Lan Hương, uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện yêu cầu: Đối với giảng viên cần gắn lý luận với thực tiễn làm phong phú bài giảng, đồng thời có những phương pháp truyền đạt phù hợp với học viên, thực hiện tốt các nội dung theo chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương; Đối với học viên, đồng chí yêu cầu chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học đề ra; khắc phục khó khăn, tham gia học tập đầy đủ, phát huy tính tiền phong, gương mẫu đi đầu của người cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập tại lớp học.

Dương Đức Vương
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.474
Truy cập hiện tại 343