Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp tháng 3 năm 2021
Số lượt xem 143Ngày cập nhật 11/04/2021

Ngày 09/4/2021, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2021 để đánh giá kết quả kết quả, tình hình hoạt động quý I và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021. Đồng chí Hồ Đàm Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong quý I năm 2021, Thường trực HĐND huyện đã chủ động kịp thời triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2021. Kiểm tra đôn đốc giám sát các cơ quan hữu quan xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội năm 2021 mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện đã triển khai, thực hiện kế hoạch kiểm tra và giám sát chuyên đề theo kế hoạch; giám sát việc thực hiện các kết luận kiến nghị giám sát của các cơ quan tổ chức cá nhân chịu sự giám sát việc giải quyết trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri. Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện. Chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và UBND huyện thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan tổ, chức đơn vị ở địa bàn huyện được giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Luật định. Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Thường trực HĐND các địa phương trên địa bàn thực hiện công tác chuẩn bị đầy đủ bầu cử đại biểu HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026….

Kết luận phiên họp, đồng chí Hồ Đàm Giang đề nghị các Ban HĐND huyện phối hợp với UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát nhân sự, công tác chuẩn bị bầu cử, địa điểm niêm yết danh sách và địa điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiếp tục quan tâm thực hiện giám sát chuyên đề theo kế hoạch; quan tâm giám sát kiến nghị của cử tri và các nhiệm vụ trong tâm năm 2021; tập trung giám sát sản xuất nông lâm nghiệp, các mô hình sản xuất, các chương trình hỗ trợ, công tác thu, chi ngân sách; phối hợp thẩm tra công tác đầu tư công; quan tâm tới công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân; quan tâm giám sát tới công tác một cửa cấp huyện, cấp xã../.

ĐTĐ
       
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.520
Truy cập hiện tại 347