Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Số lượt xem 747Ngày cập nhật 26/03/2021

Ngày 24/3/2021, thừa ủy quyền BTV Huyện ủy đồng chí Hồ Thị Thanh Nhàn, HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy đã ký Giấy mời tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, nội dung cụ thể như sau (có Giấy mời đính kèm phía dưới):

Thực hiện Thông báo số 56-TB/TU, ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế “về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện A Lưới.

* Nội dung:

- Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

- Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

- Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

- Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

- Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

* Thành phần:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;

- Bí thư, Phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng thuộc Huyện ủy;

- Đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện;

- Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các Ban của HĐND huyện;

- Các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy;

- Các đồng chí Cộng tác viên dư luận xã hội huyện;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã nghỉ hưu;

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện (dự và đưa tin Hội nghị)

* Thời gian: 02 ngày, từ ngày 27/3/2021 - 28/3/2021 (Buổi sáng từ 7h30 - 11h30, buổi chiều từ 14h00 - 17h00).

* Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Kính mong các đồng chí quan tâm đến dự Hội nghị./.

Tập tin đính kèm:
ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.390.929
Truy cập hiện tại 306