Thông báo Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chi thị 05-CT/TW
Số lượt xem 158Ngày cập nhật 10/06/2021

Ngày 10/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Thông báo số 88-TB/TU, về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chi thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề 2021. Trang TTĐT Huyện ủy giới thiệu toàn văn Thông báo để các TCCS Đảng được biệt và tham gia học tập, triển khai thực hiện (file đính kèm phía dưới).

Luôn chung tay phòng chống dịch Covid-19

Tập tin đính kèm:
ĐTĐ (Sưu tầm đăng tải)
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.390.814
Truy cập hiện tại 294