Phát động phong trào Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 ở địa bàn huyện A Lưới
Số lượt xem 557Ngày cập nhật 19/04/2021

Ngày sách Việt nam lần thứ 8 năm 2021 diễn ra ở địa bàn huyện A Lưới, được Phòng giáo dục và đào tạo huyện A Lưới quan tâm chỉ đạo các trường trên địa bàn huyện triển khai thực hiện. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 sẽ thực hiện trong tháng 4/2021.

Thư viên thanh thiện của Trường tiểu học Hồng Thái

Cụ thể, Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 gắn với triển khai trưng bày sách, trao đổi sách và quyên góp sách; nhằm mục đích tạo cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân việc học sinh và phụ huynh có thói quen đọc sách trong cộng đồng; qua đó giới thiệu chủ đề sach có tại thư viện các trường học trên địa bàn huyện, đồng thời tuyên truyền ý nghĩa của việc đọc sách, tổ chức cho các em học sinh kể chuyện sách, tham gia đọc sách và chia sẽ cảm nhận qua mỗi cuốn sách mà các em tham gia đọc tại các buổi lên lớp. Qua đó, hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng của các tầng lớp Nhân dân, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với Ngày sách; xây dựng phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong các trường học, cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư

Từ đó, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Đề án phát triển văn hóa đọc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2020, định hướng đến năm 2030; xây dựng và phát huy giá trị của sách, văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng dân cư và các trường hoc. Hoạt động tuyên truyền, truyền thông về Ngày sách Việt Nam trong khuôn viên các trường học. đồng thời Đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện A Lưới và các tổ chức đoàn thể tùy vào chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam với các hình thức phù hợp, ưu tiên các hình thức phục vụ lợi ích cộng đồng như: Quyên góp sách tặng các trường học, đơn vị, địa phương khó khăn, đem sách phục vụ người bệnh, người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn toàn huyện trong thời gian tới./.

Các hình ảnh hưởng ứng Ngày đọc sách của Trường tiểu học Hồng Thái

Thư viện xanh Trường tiểu học Hồng Vân

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.246.287
Truy cập hiện tại 277