Hội nghị toàn quốc giao ban ngành kiểm tra Ðảng, quý I-2021
Số lượt xem 31Ngày cập nhật 08/04/2021

Ngày 7-4, Ủy ban Kiểm tra T.Ư tổ chức hội nghị toàn quốc giao ban ngành kiểm tra Ðảng, quý I-2021. Hội nghị tổ chức trực tuyến tới 68 điểm cầu trên cả nước. Ðồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị toàn ngành tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng sát với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Mỗi cán bộ kiểm tra cần nắm vững và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, nhất là những nội dung mới, cốt lõi của Nghị quyết và nội dung về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng đã nêu trong Nghị quyết.

Ðồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, UBKT các cấp tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Ðiều lệ Ðảng và nhiệm vụ cấp ủy giao với quyết tâm cao hơn. Trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, nơi có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, những dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; các lĩnh vực kinh tế - tài chính, hành chính, y tế, giáo dục; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; huy động, sử dụng các nguồn vốn; thực hiện dự án đầu tư, công tác cán bộ...; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ xa, giải quyết từ sớm, với mục đích "trị bệnh cứu người", không để khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, để lại hậu quả nghiêm trọng. UBKT các cấp cần xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, trong đó tập trung vào những tố cáo liên quan bầu cử Quốc hội và HÐND các cấp; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Ðảng; tăng cường chỉ đạo đối với hoạt động của UBKT cấp dưới, khi cần thiết thì tiến hành kiểm tra cách cấp để thúc đẩy và tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, rõ rệt hơn nữa...

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu, toàn ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của ngành kiểm tra Ðảng; kịp thời công khai kết quả các kỳ họp của UBKT trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành một trong những nội dung công tác trọng tâm của UBKT các cấp trong nhiệm kỳ này. Toàn ngành quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01, ngày 19-3-2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc quá trình kiểm tra, giám sát. Kỷ luật của Ðảng phải thực hiện trước, là tiền đề để xử lý kỷ luật hành chính của Nhà nước, của đoàn thể và xử lý hình sự... Song song nhiệm vụ củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ĐTĐ (sưu tầm và đăng tin)
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.555
Truy cập hiện tại 346