Hội nghị giao ban khối Mặt trận đoàn thể huyện
Số lượt xem 60Ngày cập nhật 05/04/2021

Sáng ngày 02/4/2021, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Mặt trận đoàn thể huyện quý I năm 2021, do đồng chí Hồ Đàm GiangPhó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Quyết ThắngUVBTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Mặt trận đoàn thể huyện.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt những nét nổi bật của Mặt trận đoàn thể huyện quý I năm 2021 đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2021; đồng thời, kiến nghị, đề xuất hướng khắc phục khó khăn, hạn chế trong thời gian tới.

Quý I đầu năm 2021, khối Mặt trận đoàn thể huyện đã tập trung phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; kịp thời thăm hỏi, động viên hỗ trợ cán bộ đoàn viên, hội viên, các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn, cán bộ nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021 là 7.561 suất, tổng trị giá 3.418.800.000 đồng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tiếp tục tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, triển khai các phong trào, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng Thừa Thiên Huế Sáng - Xanh - Sạch, không rác thải”; “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng các tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, trật tự an ninh”. Tuyên truyền người dân ý thức và tích cực, tự giác thực hiện tốt “5K” phòng chống dịch Covid-19...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất và Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đại biểu Hội đồng nhân dân huyện A Lưới khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Hội Nông dân huyện tăng cường công tác phát động phong trào nông dân “Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đoàn Thanh niên tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu” trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, tổ chức thành công kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đặc biệt là thực hiện tốt Quỹ Thanh niên phát triển kinh tế và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác... Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2016 - 2022, Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020; đồng thời, biểu dương, khen thưởng cho 10 tập thể và 135 các nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020,... Hội Phụ nữ huyện tập trung chỉ đạo cơ sở các tiến trình Đại hội phụ nữ cấp cơ sở; đồng thời, chuẩn bị nội dung Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội Cựu chiến binh huyện phối hợp với các cơ quan theo dõi phát lệnh gọi nhập ngũ năm 2021, tham gia các hoạt động thăm, tặng quà cho thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Giúp nhau phát triển sản xuất”…

Đ/c Hồ Đàm Giang - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương những kết quả mà khối mặt trận đoàn thể đã đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị các cơ quan Mặt trận đoàn thể huyện cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, huyện, trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trong thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tập trung công tác tuyên truyền đợt cao điểm về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu nhiệm vụ chính trị được giao,... phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra.

A Viết Thôm
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.626
Truy cập hiện tại 365