Tìm kiếm tin tức

Tin chính
Quay lại123456Xem tiếp

 

Trung tâm Chính trị huyện: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị
Số lượt xem 175Ngày cập nhật 23/03/2021

Chiều ngày 19/03/2021 tại Đoàn 92, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Đoàn KTQP 92 tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng của huyện.

Đây là lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng lần thứ 2 trong quý 1 năm 2021, được tổ chức trên địa bàn của huyện nhà. Tham gia lớp học có 45 học viên là những quần chúng tiêu biểu tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc địa bàn của các xã A Roàng, Lâm Đớt và xã Đông Sơn.

Trong 5 ngày học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh Chính trị của Đảng; những nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra các học viên còn được trang bị thêm những kiến thức hiểu biết hiểu biết cơ bản về lịch sử Đảng bộ huyện A Lưới; nghe báo cáo kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng đảng bộ của huyện. Trong thời gian diễn ra học tập các học viên đều có thái độ, tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc. Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu. Trong đó 04 học viên đạt loại giỏi, hầu hết các học viên  của lớp học đã học tập và rèn luyện, chấp hành nghiêm túc các quy định của lớp học.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Hồ Thị Lan Hương, UVTV, TBTG, GĐ Trung tâm Huyện ủy đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, trong học tập, rèn luyện của các học viên. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã căn dăn, nhấn mạnh về kết quả học tập ngày hôm nay chỉ là kết quả bước đầu, các học viên cần phải tiếp tục học tập, không ngừng tự trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ, nỗ lực công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Xuân Bính-Đoàn 92
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trung tâm Chính trị huyện: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị
Số lượt xem 176Ngày cập nhật 23/03/2021

Chiều ngày 19/03/2021 tại Đoàn 92, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Đoàn KTQP 92 tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng của huyện.

Đây là lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng lần thứ 2 trong quý 1 năm 2021, được tổ chức trên địa bàn của huyện nhà. Tham gia lớp học có 45 học viên là những quần chúng tiêu biểu tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc địa bàn của các xã A Roàng, Lâm Đớt và xã Đông Sơn.

Trong 5 ngày học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh Chính trị của Đảng; những nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra các học viên còn được trang bị thêm những kiến thức hiểu biết hiểu biết cơ bản về lịch sử Đảng bộ huyện A Lưới; nghe báo cáo kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng đảng bộ của huyện. Trong thời gian diễn ra học tập các học viên đều có thái độ, tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc. Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu. Trong đó 04 học viên đạt loại giỏi, hầu hết các học viên  của lớp học đã học tập và rèn luyện, chấp hành nghiêm túc các quy định của lớp học.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Hồ Thị Lan Hương, UVTV, TBTG, GĐ Trung tâm Huyện ủy đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, trong học tập, rèn luyện của các học viên. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã căn dăn, nhấn mạnh về kết quả học tập ngày hôm nay chỉ là kết quả bước đầu, các học viên cần phải tiếp tục học tập, không ngừng tự trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ, nỗ lực công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Xuân Bính-Đoàn 92
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trung tâm Chính trị huyện: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị
Số lượt xem 177Ngày cập nhật 23/03/2021

Chiều ngày 19/03/2021 tại Đoàn 92, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Đoàn KTQP 92 tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng của huyện.

Đây là lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng lần thứ 2 trong quý 1 năm 2021, được tổ chức trên địa bàn của huyện nhà. Tham gia lớp học có 45 học viên là những quần chúng tiêu biểu tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc địa bàn của các xã A Roàng, Lâm Đớt và xã Đông Sơn.

Trong 5 ngày học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh Chính trị của Đảng; những nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra các học viên còn được trang bị thêm những kiến thức hiểu biết hiểu biết cơ bản về lịch sử Đảng bộ huyện A Lưới; nghe báo cáo kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng đảng bộ của huyện. Trong thời gian diễn ra học tập các học viên đều có thái độ, tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc. Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu. Trong đó 04 học viên đạt loại giỏi, hầu hết các học viên  của lớp học đã học tập và rèn luyện, chấp hành nghiêm túc các quy định của lớp học.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Hồ Thị Lan Hương, UVTV, TBTG, GĐ Trung tâm Huyện ủy đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, trong học tập, rèn luyện của các học viên. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã căn dăn, nhấn mạnh về kết quả học tập ngày hôm nay chỉ là kết quả bước đầu, các học viên cần phải tiếp tục học tập, không ngừng tự trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ, nỗ lực công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Xuân Bính-Đoàn 92
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trung tâm Chính trị huyện: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị
Số lượt xem 178Ngày cập nhật 23/03/2021

Chiều ngày 19/03/2021 tại Đoàn 92, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Đoàn KTQP 92 tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng của huyện.

Đây là lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng lần thứ 2 trong quý 1 năm 2021, được tổ chức trên địa bàn của huyện nhà. Tham gia lớp học có 45 học viên là những quần chúng tiêu biểu tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc địa bàn của các xã A Roàng, Lâm Đớt và xã Đông Sơn.

Trong 5 ngày học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh Chính trị của Đảng; những nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra các học viên còn được trang bị thêm những kiến thức hiểu biết hiểu biết cơ bản về lịch sử Đảng bộ huyện A Lưới; nghe báo cáo kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng đảng bộ của huyện. Trong thời gian diễn ra học tập các học viên đều có thái độ, tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc. Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu. Trong đó 04 học viên đạt loại giỏi, hầu hết các học viên  của lớp học đã học tập và rèn luyện, chấp hành nghiêm túc các quy định của lớp học.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Hồ Thị Lan Hương, UVTV, TBTG, GĐ Trung tâm Huyện ủy đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, trong học tập, rèn luyện của các học viên. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã căn dăn, nhấn mạnh về kết quả học tập ngày hôm nay chỉ là kết quả bước đầu, các học viên cần phải tiếp tục học tập, không ngừng tự trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ, nỗ lực công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Xuân Bính-Đoàn 92
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trung tâm Chính trị huyện: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị
Số lượt xem 179Ngày cập nhật 23/03/2021

Chiều ngày 19/03/2021 tại Đoàn 92, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Đoàn KTQP 92 tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng của huyện.

Đây là lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng lần thứ 2 trong quý 1 năm 2021, được tổ chức trên địa bàn của huyện nhà. Tham gia lớp học có 45 học viên là những quần chúng tiêu biểu tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc địa bàn của các xã A Roàng, Lâm Đớt và xã Đông Sơn.

Trong 5 ngày học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh Chính trị của Đảng; những nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra các học viên còn được trang bị thêm những kiến thức hiểu biết hiểu biết cơ bản về lịch sử Đảng bộ huyện A Lưới; nghe báo cáo kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng đảng bộ của huyện. Trong thời gian diễn ra học tập các học viên đều có thái độ, tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc. Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu. Trong đó 04 học viên đạt loại giỏi, hầu hết các học viên  của lớp học đã học tập và rèn luyện, chấp hành nghiêm túc các quy định của lớp học.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Hồ Thị Lan Hương, UVTV, TBTG, GĐ Trung tâm Huyện ủy đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, trong học tập, rèn luyện của các học viên. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã căn dăn, nhấn mạnh về kết quả học tập ngày hôm nay chỉ là kết quả bước đầu, các học viên cần phải tiếp tục học tập, không ngừng tự trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ, nỗ lực công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Xuân Bính-Đoàn 92
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Trung tâm Chính trị huyện: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị
Số lượt xem 180Ngày cập nhật 23/03/2021

Chiều ngày 19/03/2021 tại Đoàn 92, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Đoàn KTQP 92 tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng của huyện.

Đây là lớp bồi dưỡng lý luận Chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng lần thứ 2 trong quý 1 năm 2021, được tổ chức trên địa bàn của huyện nhà. Tham gia lớp học có 45 học viên là những quần chúng tiêu biểu tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc địa bàn của các xã A Roàng, Lâm Đớt và xã Đông Sơn.

Trong 5 ngày học tập, các học viên đã được trang bị những kiến thức về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh Chính trị của Đảng; những nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra các học viên còn được trang bị thêm những kiến thức hiểu biết hiểu biết cơ bản về lịch sử Đảng bộ huyện A Lưới; nghe báo cáo kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng đảng bộ của huyện. Trong thời gian diễn ra học tập các học viên đều có thái độ, tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc. Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu. Trong đó 04 học viên đạt loại giỏi, hầu hết các học viên  của lớp học đã học tập và rèn luyện, chấp hành nghiêm túc các quy định của lớp học.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, đồng chí Hồ Thị Lan Hương, UVTV, TBTG, GĐ Trung tâm Huyện ủy đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, trong học tập, rèn luyện của các học viên. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã căn dăn, nhấn mạnh về kết quả học tập ngày hôm nay chỉ là kết quả bước đầu, các học viên cần phải tiếp tục học tập, không ngừng tự trau dồi, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, nghiệp vụ, nỗ lực công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Xuân Bính-Đoàn 92
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.429
Truy cập hiện tại 342