Lịch tiếp công dân
Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; ngày 31/12/2020, Văn phòng Huyện ủy đã ban hành Thông báo số 05-TB/VPHU về kế hoạch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2021.
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.162.123
Truy cập hiện tại 523