Tìm kiếm tin tức

 

Lễ ra mắt và Đại hội Chi hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2024
Số lượt xem 81Ngày cập nhật 30/03/2021

Tại huyện hội trường Huyện ủy sáng ngày 30/3/2021, Chi Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, đã tổ chức Lễ ra mắt và Ðại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2024. Ðến dự, có Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật (VHNT) các dân tộc thiểu số Việt Nam; Họa sĩ Trần Thái, Chánh Văn phòng Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam; đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Đàm Giang, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện; tham dự có đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành huyện A Lưới và sự có mặt đồng đủ các hội viên Chi hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhạc sĩ Nông Quốc Bình phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội cho biết: Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có trên 55,000 người thuộc các đồng bào dân tộc: Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu, Bru Vân Kiều, Pa Hy, Hoa, Mường, Thái, Thổ,… sinh sống chủ yếu trên địa bàn 02 huyện A Lưới và Nam Đông và một số ít ở huyện Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà. Các đồng bào dân tộc thiểu số còn lưu giữ kho tàng văn hóa, nghệ thuật rất phong phú và vô cùng quý báu. Những thành tựu, giá trị và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc thiếu số không chỉ làm cho nền văn hóa Thừa Thiên Huế đậm sắc màu phong phú mà còn góp phần cũng cố sự thống nhất ý chí, tinh thần, tình cảm, tạo nên sức mạnh nội sinh bền vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc toàn quốc nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng….

Họa sĩ Trần Thái, Chánh Văn phòng Hội Công bố quyết định thành lập Chi hội TTH

Phát biểu tại Đại hội, Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam đã biểu dương những thành tích Chi Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được thời gian qua, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển văn hóa, văn nghệ và con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới; qua đây, Nhạc sĩ mong muốn Đại hội quan tâm thảo luận xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cùng các giải pháp thiết thực, cụ thể trong nhiệm kỳ mới, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội.

Nhà thơ Hồ Đăng Thanh Ngọc Chủ tịch Chi hội TTH (lâm thời) đọc Báo cáo Đại hội

Đồng thời, Nhạc sĩ Nông Quốc Bình nêu rõ nhiệm vụ vừa có tính cấp bách của Chi Hội là xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển bồi dưỡng đội ngũ sáng tác, biểu diễn, sưu tầm nghiên cứu cả về số lượng và chất lượng, vững vàng về tài năng và am hiểu sâu sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế, gắn bó mật thiết với quê hương, đất nước… để nỗ lực sáng tạo ra nhiều tác phẩm, công trình, sản phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, hấp dẫn quần chúng… Cùng với đó, Chi Hội cần đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phát huy mạnh mẽ các chuyên ngành, các lĩnh vực về văn hóa đặc trưng các dân tộc… tăng cường sự phối hợp thường xuyên và có hiệu quả với các hội chuyên ngành, các cơ quan đảng, chính quyền địa phương. Tại Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2024, các đại biểu đã biểu quyết bầu ra Ban Chấp hành Chi hội tỉnh Thừa Thiên Huế với 03 ủy viên Ban Chấp hành.

Nhà nghiên cứu Kê Sửu, thành viên Chi hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự Đại hội

Trước khi tổ chức Đại hội, thay mặt Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Họa sĩ Trần Thái, Chánh Văn phòng Hội đã thông qua Quyết định thành lập Chi hội Văn phòng Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.475
Truy cập hiện tại 343