Tìm kiếm tin tức

Tin chính
Quay lại123456Xem tiếp

 

Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội tháng 3 năm 2021
Số lượt xem 227Ngày cập nhật 24/03/2021

Chiều ngày 24/3/2021, Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội tháng 3/2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Hồ Thị Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy giải đáp, làm rõ các ý kiến phản ánh của đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên về vấn đề đền bù giảm phóng mặt, về việc thực hiện các chế độ chính sách, về công tác đền ơn đáp nghĩa…; đồng chí Hồ Thị Lan Hương - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, thông tin chuyên đề: chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới; Báo cáo công tác phòng, chồng dịch covid-19 và triển khai Nghị quyết 21/QN-CP về mua và sử dụng vắc-xin phòng, chống dịch covid-19; đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, thông tin những vấn đề, sự kiện tác động tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội đáng quan tâm; nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội trong Quý I/2021 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Hồ Thị Lan Hương đề nghị các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua; tiếp tục chỉ đạo, quán triệt công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương ở các đảng bộ xã, thị trấn; tiếp tục nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, phản ánh các vấn đề nổi cộm trong xã hội, kịp thời giải thích tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong Nhân dân; tiếp tục tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tiếp tục tuyên truyền mục tiêu quốc gia về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, chuẩn bị Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021.

NHV
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội tháng 3 năm 2021
Số lượt xem 228Ngày cập nhật 24/03/2021

Chiều ngày 24/3/2021, Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội tháng 3/2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Hồ Thị Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy giải đáp, làm rõ các ý kiến phản ánh của đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên về vấn đề đền bù giảm phóng mặt, về việc thực hiện các chế độ chính sách, về công tác đền ơn đáp nghĩa…; đồng chí Hồ Thị Lan Hương - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, thông tin chuyên đề: chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới; Báo cáo công tác phòng, chồng dịch covid-19 và triển khai Nghị quyết 21/QN-CP về mua và sử dụng vắc-xin phòng, chống dịch covid-19; đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, thông tin những vấn đề, sự kiện tác động tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội đáng quan tâm; nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội trong Quý I/2021 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Hồ Thị Lan Hương đề nghị các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua; tiếp tục chỉ đạo, quán triệt công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương ở các đảng bộ xã, thị trấn; tiếp tục nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, phản ánh các vấn đề nổi cộm trong xã hội, kịp thời giải thích tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong Nhân dân; tiếp tục tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tiếp tục tuyên truyền mục tiêu quốc gia về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, chuẩn bị Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021.

NHV
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội tháng 3 năm 2021
Số lượt xem 229Ngày cập nhật 24/03/2021

Chiều ngày 24/3/2021, Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội tháng 3/2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Hồ Thị Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy giải đáp, làm rõ các ý kiến phản ánh của đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên về vấn đề đền bù giảm phóng mặt, về việc thực hiện các chế độ chính sách, về công tác đền ơn đáp nghĩa…; đồng chí Hồ Thị Lan Hương - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, thông tin chuyên đề: chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới; Báo cáo công tác phòng, chồng dịch covid-19 và triển khai Nghị quyết 21/QN-CP về mua và sử dụng vắc-xin phòng, chống dịch covid-19; đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, thông tin những vấn đề, sự kiện tác động tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội đáng quan tâm; nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội trong Quý I/2021 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Hồ Thị Lan Hương đề nghị các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua; tiếp tục chỉ đạo, quán triệt công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương ở các đảng bộ xã, thị trấn; tiếp tục nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, phản ánh các vấn đề nổi cộm trong xã hội, kịp thời giải thích tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong Nhân dân; tiếp tục tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tiếp tục tuyên truyền mục tiêu quốc gia về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, chuẩn bị Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021.

NHV
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội tháng 3 năm 2021
Số lượt xem 230Ngày cập nhật 24/03/2021

Chiều ngày 24/3/2021, Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội tháng 3/2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Hồ Thị Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy giải đáp, làm rõ các ý kiến phản ánh của đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên về vấn đề đền bù giảm phóng mặt, về việc thực hiện các chế độ chính sách, về công tác đền ơn đáp nghĩa…; đồng chí Hồ Thị Lan Hương - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, thông tin chuyên đề: chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới; Báo cáo công tác phòng, chồng dịch covid-19 và triển khai Nghị quyết 21/QN-CP về mua và sử dụng vắc-xin phòng, chống dịch covid-19; đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, thông tin những vấn đề, sự kiện tác động tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội đáng quan tâm; nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội trong Quý I/2021 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Hồ Thị Lan Hương đề nghị các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua; tiếp tục chỉ đạo, quán triệt công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương ở các đảng bộ xã, thị trấn; tiếp tục nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, phản ánh các vấn đề nổi cộm trong xã hội, kịp thời giải thích tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong Nhân dân; tiếp tục tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tiếp tục tuyên truyền mục tiêu quốc gia về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, chuẩn bị Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021.

NHV
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội tháng 3 năm 2021
Số lượt xem 231Ngày cập nhật 24/03/2021

Chiều ngày 24/3/2021, Huyện ủy A Lưới tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội tháng 3/2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Hồ Thị Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy giải đáp, làm rõ các ý kiến phản ánh của đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên về vấn đề đền bù giảm phóng mặt, về việc thực hiện các chế độ chính sách, về công tác đền ơn đáp nghĩa…; đồng chí Hồ Thị Lan Hương - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, thông tin chuyên đề: chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới; Báo cáo công tác phòng, chồng dịch covid-19 và triển khai Nghị quyết 21/QN-CP về mua và sử dụng vắc-xin phòng, chống dịch covid-19; đồng chí Nguyễn Văn Dương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, thông tin những vấn đề, sự kiện tác động tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội đáng quan tâm; nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội trong Quý I/2021 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Hồ Thị Lan Hương đề nghị các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); tuyên truyền việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua; tiếp tục chỉ đạo, quán triệt công tác nghiên cứu biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương ở các đảng bộ xã, thị trấn; tiếp tục nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, phản ánh các vấn đề nổi cộm trong xã hội, kịp thời giải thích tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong Nhân dân; tiếp tục tuyên truyền về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tiếp tục tuyên truyền mục tiêu quốc gia về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, chuẩn bị Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021.

NHV
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.246.053
Truy cập hiện tại 239