Tìm kiếm tin tức

Tin chính
Quay lại123456Xem tiếp

 

Hội nghị cử tri nơi công tác Văn phòng Trung ương giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử Quốc hội khóa 15
Số lượt xem 189Ngày cập nhật 11/03/2021


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng cùng 4 người khác được Văn phòng T.Ư Đảng giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa 15.

Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt những người được giới thiệu phát biểu tại hội nghị. ẢNH TTXVN

Chiều 11.3, tại trụ sở T.Ư Đảng, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 theo hình thức trực tuyến, tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng, nêu rõ để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

Hội nghị đã nghe giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 gồm 5 ông/bà: Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng; Lê Minh Hưng, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng.

Sau khi nghe đọc tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội; tiểu sử tóm tắt của từng nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, cử tri dự hội nghị đã phát biểu ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng người giới thiệu ứng cử. Các ý kiến tại hội nghị thống nhất cho rằng 5 người nêu trên đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội 15 theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, 100% cử tri tán thành giới thiệu 5 người nêu trên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

ĐTĐ (Sưu tầm đăng tải)
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội nghị cử tri nơi công tác Văn phòng Trung ương giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử Quốc hội khóa 15
Số lượt xem 190Ngày cập nhật 11/03/2021


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng cùng 4 người khác được Văn phòng T.Ư Đảng giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa 15.

Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt những người được giới thiệu phát biểu tại hội nghị. ẢNH TTXVN

Chiều 11.3, tại trụ sở T.Ư Đảng, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 theo hình thức trực tuyến, tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng, nêu rõ để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

Hội nghị đã nghe giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 gồm 5 ông/bà: Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng; Lê Minh Hưng, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng.

Sau khi nghe đọc tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội; tiểu sử tóm tắt của từng nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, cử tri dự hội nghị đã phát biểu ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng người giới thiệu ứng cử. Các ý kiến tại hội nghị thống nhất cho rằng 5 người nêu trên đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội 15 theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, 100% cử tri tán thành giới thiệu 5 người nêu trên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

ĐTĐ (Sưu tầm đăng tải)
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội nghị cử tri nơi công tác Văn phòng Trung ương giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử Quốc hội khóa 15
Số lượt xem 191Ngày cập nhật 11/03/2021


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng cùng 4 người khác được Văn phòng T.Ư Đảng giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa 15.

Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt những người được giới thiệu phát biểu tại hội nghị. ẢNH TTXVN

Chiều 11.3, tại trụ sở T.Ư Đảng, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 theo hình thức trực tuyến, tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng, nêu rõ để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

Hội nghị đã nghe giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 gồm 5 ông/bà: Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng; Lê Minh Hưng, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng.

Sau khi nghe đọc tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội; tiểu sử tóm tắt của từng nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, cử tri dự hội nghị đã phát biểu ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng người giới thiệu ứng cử. Các ý kiến tại hội nghị thống nhất cho rằng 5 người nêu trên đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội 15 theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, 100% cử tri tán thành giới thiệu 5 người nêu trên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

ĐTĐ (Sưu tầm đăng tải)
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội nghị cử tri nơi công tác Văn phòng Trung ương giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử Quốc hội khóa 15
Số lượt xem 192Ngày cập nhật 11/03/2021


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng cùng 4 người khác được Văn phòng T.Ư Đảng giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa 15.

Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt những người được giới thiệu phát biểu tại hội nghị. ẢNH TTXVN

Chiều 11.3, tại trụ sở T.Ư Đảng, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 theo hình thức trực tuyến, tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng, nêu rõ để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

Hội nghị đã nghe giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 gồm 5 ông/bà: Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng; Lê Minh Hưng, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng.

Sau khi nghe đọc tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội; tiểu sử tóm tắt của từng nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, cử tri dự hội nghị đã phát biểu ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng người giới thiệu ứng cử. Các ý kiến tại hội nghị thống nhất cho rằng 5 người nêu trên đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội 15 theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, 100% cử tri tán thành giới thiệu 5 người nêu trên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

ĐTĐ (Sưu tầm đăng tải)
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội nghị cử tri nơi công tác Văn phòng Trung ương giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ứng cử Quốc hội khóa 15
Số lượt xem 193Ngày cập nhật 11/03/2021


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú trọng cùng 4 người khác được Văn phòng T.Ư Đảng giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa 15.

Ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt những người được giới thiệu phát biểu tại hội nghị. ẢNH TTXVN

Chiều 11.3, tại trụ sở T.Ư Đảng, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 theo hình thức trực tuyến, tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng, nêu rõ để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Văn phòng T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

Hội nghị đã nghe giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 gồm 5 ông/bà: Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng; Lê Minh Hưng, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng.

Sau khi nghe đọc tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội; tiểu sử tóm tắt của từng nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, cử tri dự hội nghị đã phát biểu ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng người giới thiệu ứng cử. Các ý kiến tại hội nghị thống nhất cho rằng 5 người nêu trên đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội 15 theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, 100% cử tri tán thành giới thiệu 5 người nêu trên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15.

ĐTĐ (Sưu tầm đăng tải)
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.246.013
Truy cập hiện tại 240