Tìm kiếm tin tức

Tin chính
Quay lại123456Xem tiếp

 

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hương Lâm về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Số lượt xem 1379Ngày cập nhật 27/11/2019

Hương Lâm cần đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và theo chuỗi giá trị; bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu để phát triển du lịch vùng, để phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới sau khi sáp nhập với xã A Đớt. Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Đảng ủy xã Hương Lâm về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI đề ra; có 10/19 chỉ tiêu đạt và vượt; tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 306,25 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt 1.095,44 tấn, đạt 87,4%; lương thực bình quân đầu người đạt 467,3 kg; thu nhập bình quân đầu người 18,3 triệu đồng/người/năm; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 15 ha; diện tích rừng trồng 650 ha; thu hút đầu tư trên địa bàn đạt trên 37 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt trên 55 tỷ đồng; tổng đàn gia súc: 1.326 con; tổng đàn gia cầm 5.940 con; tỷ lệ tăng số tự nhiên còn 19,9%; tỷ lệ sinh con thứ 03 tăng 25,5%; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 91,15%; tỷ lệ qua đào tạo đạt 22,8%; tỷ lệ hộ nghèo còn 14,6%, hộ cận nghèo 17,8%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 12,7%; trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế...

Hoạt động HĐND, UBND xã được đổi mới về nội dung, phương thức, thể hiện rõ nét là cơ quan quyền lực ở địa phương; đội ngũ cán bộ, công chức đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và từng bước trưởng thành về mọi mặt; công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng, bước đầu đã thu được những kết quả tích cực; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền cấp xã; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc của quần chúng nhân dân; triển khai áp dụng hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 và tiến hành khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua một cửa...

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy định 217,218; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tạo động lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; tập trung lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong đảng được tăng cường, trong nhiệm kỳ đã kỷ luật 04 đảng viên vi phạm; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 14 quần chúng ưu tú vào Đảng, đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện có 247 đảng viên, sinh hoạt ở 09 chi bộ trực thuộc...

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đó là: Việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp còn chậm; du lịch - dịch vụ chưa phát triển; chưa xác định cây, con mũi nhọn để phát triển; việc bảo tồn bản sắc văn hóa của người Cơ tu phục vụ du lịch chưa được tốt; việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiều mặt còn hạn chế; nhất là việc phát triển đảng viên mới còn quá ít; công tác đổi mới phương thức lãnh đạo và cải cách hành chính trong đảng còn chậm...

Định hướng trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của nhiệm kỳ mới của xã là tập trung giảm nghèo bền vững cùng với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; ổn định dân cư, sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sáp nhập xã; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; cùng với xã A Đớt nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu trên toàn xã; tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân với bản Ka Lô nước bạn Lào sau khi sáp nhập xã; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; chú trọng công tác đào tạo cán bộ, tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05; phối hợp tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ khi sáp nhập xã, gắn với việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã Lâm Đớt, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hương Lâm về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Số lượt xem 1380Ngày cập nhật 27/11/2019

Hương Lâm cần đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và theo chuỗi giá trị; bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu để phát triển du lịch vùng, để phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới sau khi sáp nhập với xã A Đớt. Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Đảng ủy xã Hương Lâm về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI đề ra; có 10/19 chỉ tiêu đạt và vượt; tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 306,25 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt 1.095,44 tấn, đạt 87,4%; lương thực bình quân đầu người đạt 467,3 kg; thu nhập bình quân đầu người 18,3 triệu đồng/người/năm; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 15 ha; diện tích rừng trồng 650 ha; thu hút đầu tư trên địa bàn đạt trên 37 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt trên 55 tỷ đồng; tổng đàn gia súc: 1.326 con; tổng đàn gia cầm 5.940 con; tỷ lệ tăng số tự nhiên còn 19,9%; tỷ lệ sinh con thứ 03 tăng 25,5%; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 91,15%; tỷ lệ qua đào tạo đạt 22,8%; tỷ lệ hộ nghèo còn 14,6%, hộ cận nghèo 17,8%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 12,7%; trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế...

Hoạt động HĐND, UBND xã được đổi mới về nội dung, phương thức, thể hiện rõ nét là cơ quan quyền lực ở địa phương; đội ngũ cán bộ, công chức đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và từng bước trưởng thành về mọi mặt; công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng, bước đầu đã thu được những kết quả tích cực; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền cấp xã; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc của quần chúng nhân dân; triển khai áp dụng hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 và tiến hành khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua một cửa...

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy định 217,218; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tạo động lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; tập trung lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong đảng được tăng cường, trong nhiệm kỳ đã kỷ luật 04 đảng viên vi phạm; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 14 quần chúng ưu tú vào Đảng, đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện có 247 đảng viên, sinh hoạt ở 09 chi bộ trực thuộc...

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đó là: Việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp còn chậm; du lịch - dịch vụ chưa phát triển; chưa xác định cây, con mũi nhọn để phát triển; việc bảo tồn bản sắc văn hóa của người Cơ tu phục vụ du lịch chưa được tốt; việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiều mặt còn hạn chế; nhất là việc phát triển đảng viên mới còn quá ít; công tác đổi mới phương thức lãnh đạo và cải cách hành chính trong đảng còn chậm...

Định hướng trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của nhiệm kỳ mới của xã là tập trung giảm nghèo bền vững cùng với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; ổn định dân cư, sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sáp nhập xã; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; cùng với xã A Đớt nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu trên toàn xã; tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân với bản Ka Lô nước bạn Lào sau khi sáp nhập xã; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; chú trọng công tác đào tạo cán bộ, tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05; phối hợp tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ khi sáp nhập xã, gắn với việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã Lâm Đớt, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hương Lâm về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Số lượt xem 1381Ngày cập nhật 27/11/2019

Hương Lâm cần đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và theo chuỗi giá trị; bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu để phát triển du lịch vùng, để phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới sau khi sáp nhập với xã A Đớt. Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Đảng ủy xã Hương Lâm về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI đề ra; có 10/19 chỉ tiêu đạt và vượt; tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 306,25 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt 1.095,44 tấn, đạt 87,4%; lương thực bình quân đầu người đạt 467,3 kg; thu nhập bình quân đầu người 18,3 triệu đồng/người/năm; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 15 ha; diện tích rừng trồng 650 ha; thu hút đầu tư trên địa bàn đạt trên 37 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt trên 55 tỷ đồng; tổng đàn gia súc: 1.326 con; tổng đàn gia cầm 5.940 con; tỷ lệ tăng số tự nhiên còn 19,9%; tỷ lệ sinh con thứ 03 tăng 25,5%; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 91,15%; tỷ lệ qua đào tạo đạt 22,8%; tỷ lệ hộ nghèo còn 14,6%, hộ cận nghèo 17,8%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 12,7%; trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế...

Hoạt động HĐND, UBND xã được đổi mới về nội dung, phương thức, thể hiện rõ nét là cơ quan quyền lực ở địa phương; đội ngũ cán bộ, công chức đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và từng bước trưởng thành về mọi mặt; công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng, bước đầu đã thu được những kết quả tích cực; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền cấp xã; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc của quần chúng nhân dân; triển khai áp dụng hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 và tiến hành khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua một cửa...

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy định 217,218; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tạo động lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; tập trung lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong đảng được tăng cường, trong nhiệm kỳ đã kỷ luật 04 đảng viên vi phạm; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 14 quần chúng ưu tú vào Đảng, đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện có 247 đảng viên, sinh hoạt ở 09 chi bộ trực thuộc...

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đó là: Việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp còn chậm; du lịch - dịch vụ chưa phát triển; chưa xác định cây, con mũi nhọn để phát triển; việc bảo tồn bản sắc văn hóa của người Cơ tu phục vụ du lịch chưa được tốt; việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiều mặt còn hạn chế; nhất là việc phát triển đảng viên mới còn quá ít; công tác đổi mới phương thức lãnh đạo và cải cách hành chính trong đảng còn chậm...

Định hướng trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của nhiệm kỳ mới của xã là tập trung giảm nghèo bền vững cùng với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; ổn định dân cư, sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sáp nhập xã; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; cùng với xã A Đớt nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu trên toàn xã; tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân với bản Ka Lô nước bạn Lào sau khi sáp nhập xã; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; chú trọng công tác đào tạo cán bộ, tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05; phối hợp tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ khi sáp nhập xã, gắn với việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã Lâm Đớt, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hương Lâm về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Số lượt xem 1382Ngày cập nhật 27/11/2019

Hương Lâm cần đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và theo chuỗi giá trị; bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu để phát triển du lịch vùng, để phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới sau khi sáp nhập với xã A Đớt. Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Đảng ủy xã Hương Lâm về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI đề ra; có 10/19 chỉ tiêu đạt và vượt; tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 306,25 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt 1.095,44 tấn, đạt 87,4%; lương thực bình quân đầu người đạt 467,3 kg; thu nhập bình quân đầu người 18,3 triệu đồng/người/năm; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 15 ha; diện tích rừng trồng 650 ha; thu hút đầu tư trên địa bàn đạt trên 37 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt trên 55 tỷ đồng; tổng đàn gia súc: 1.326 con; tổng đàn gia cầm 5.940 con; tỷ lệ tăng số tự nhiên còn 19,9%; tỷ lệ sinh con thứ 03 tăng 25,5%; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 91,15%; tỷ lệ qua đào tạo đạt 22,8%; tỷ lệ hộ nghèo còn 14,6%, hộ cận nghèo 17,8%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 12,7%; trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế...

Hoạt động HĐND, UBND xã được đổi mới về nội dung, phương thức, thể hiện rõ nét là cơ quan quyền lực ở địa phương; đội ngũ cán bộ, công chức đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và từng bước trưởng thành về mọi mặt; công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng, bước đầu đã thu được những kết quả tích cực; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền cấp xã; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc của quần chúng nhân dân; triển khai áp dụng hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 và tiến hành khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua một cửa...

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy định 217,218; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tạo động lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; tập trung lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong đảng được tăng cường, trong nhiệm kỳ đã kỷ luật 04 đảng viên vi phạm; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 14 quần chúng ưu tú vào Đảng, đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện có 247 đảng viên, sinh hoạt ở 09 chi bộ trực thuộc...

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đó là: Việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp còn chậm; du lịch - dịch vụ chưa phát triển; chưa xác định cây, con mũi nhọn để phát triển; việc bảo tồn bản sắc văn hóa của người Cơ tu phục vụ du lịch chưa được tốt; việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiều mặt còn hạn chế; nhất là việc phát triển đảng viên mới còn quá ít; công tác đổi mới phương thức lãnh đạo và cải cách hành chính trong đảng còn chậm...

Định hướng trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của nhiệm kỳ mới của xã là tập trung giảm nghèo bền vững cùng với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; ổn định dân cư, sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sáp nhập xã; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; cùng với xã A Đớt nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu trên toàn xã; tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân với bản Ka Lô nước bạn Lào sau khi sáp nhập xã; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; chú trọng công tác đào tạo cán bộ, tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05; phối hợp tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ khi sáp nhập xã, gắn với việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã Lâm Đớt, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hương Lâm về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Số lượt xem 1383Ngày cập nhật 27/11/2019

Hương Lâm cần đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và theo chuỗi giá trị; bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu để phát triển du lịch vùng, để phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới sau khi sáp nhập với xã A Đớt. Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Đảng ủy xã Hương Lâm về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XI đề ra; có 10/19 chỉ tiêu đạt và vượt; tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 306,25 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt 1.095,44 tấn, đạt 87,4%; lương thực bình quân đầu người đạt 467,3 kg; thu nhập bình quân đầu người 18,3 triệu đồng/người/năm; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 15 ha; diện tích rừng trồng 650 ha; thu hút đầu tư trên địa bàn đạt trên 37 tỷ đồng; tổng thu ngân sách đạt trên 55 tỷ đồng; tổng đàn gia súc: 1.326 con; tổng đàn gia cầm 5.940 con; tỷ lệ tăng số tự nhiên còn 19,9%; tỷ lệ sinh con thứ 03 tăng 25,5%; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 91,15%; tỷ lệ qua đào tạo đạt 22,8%; tỷ lệ hộ nghèo còn 14,6%, hộ cận nghèo 17,8%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 12,7%; trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế...

Hoạt động HĐND, UBND xã được đổi mới về nội dung, phương thức, thể hiện rõ nét là cơ quan quyền lực ở địa phương; đội ngũ cán bộ, công chức đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và từng bước trưởng thành về mọi mặt; công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng, bước đầu đã thu được những kết quả tích cực; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền cấp xã; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc của quần chúng nhân dân; triển khai áp dụng hệ thống chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 và tiến hành khai trương bộ phận tiếp nhận và trả kết quả qua một cửa...

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy định 217,218; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tạo động lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; tập trung lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong đảng được tăng cường, trong nhiệm kỳ đã kỷ luật 04 đảng viên vi phạm; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 14 quần chúng ưu tú vào Đảng, đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện có 247 đảng viên, sinh hoạt ở 09 chi bộ trực thuộc...

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đó là: Việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp còn chậm; du lịch - dịch vụ chưa phát triển; chưa xác định cây, con mũi nhọn để phát triển; việc bảo tồn bản sắc văn hóa của người Cơ tu phục vụ du lịch chưa được tốt; việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiều mặt còn hạn chế; nhất là việc phát triển đảng viên mới còn quá ít; công tác đổi mới phương thức lãnh đạo và cải cách hành chính trong đảng còn chậm...

Định hướng trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của nhiệm kỳ mới của xã là tập trung giảm nghèo bền vững cùng với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; ổn định dân cư, sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sáp nhập xã; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; cùng với xã A Đớt nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu trên toàn xã; tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân với bản Ka Lô nước bạn Lào sau khi sáp nhập xã; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới; chú trọng công tác đào tạo cán bộ, tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05; phối hợp tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ khi sáp nhập xã, gắn với việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã Lâm Đớt, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.391.013
Truy cập hiện tại 319