Tìm kiếm tin tức

Tin chính
Quay lại123456Xem tiếp

 

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII
Số lượt xem 1490Ngày cập nhật 26/11/2019

Sáng ngày 26/11/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đàm Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện. Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII tổ chức phiên họp để lấy ý kiến tham gia, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Huyện ủy khóa XI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở đề cương hướng dẫn của tỉnh và sự tham gia, góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy cuối tháng 10/2019; dự thảo Báo cáo chính trị kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đối với từng nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị; trong đó tập trung bàn và phân tích làm rõ về chủ đề, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ lần thứ XII; đồng thời đề xuất, bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, chương trình trọng điểm và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới; nhằm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế -  xã hội nhanh và giảm nghèo bền vững, giữ vững quốc phòng - an ninh, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận phiên làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồ Đàm Giang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tham gia đóng góp của các thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tổ giúp việc của Tiểu ban Văn kiện; đồng thời đề nghị Tổ biên tập trên cơ sở các ý kiến tham gia, góp ý của các thành viên để điều chỉnh, bổ sung vào Báo cáo chính trị cho phù hợp; với yêu cầu Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XII phải có tính khái quát cao, đánh giá được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua; đồng thời cần đề ra các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế khách quan của huyện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết, nhằm tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong nhiệm kỳ mới.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII
Số lượt xem 1491Ngày cập nhật 26/11/2019

Sáng ngày 26/11/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đàm Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện. Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII tổ chức phiên họp để lấy ý kiến tham gia, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Huyện ủy khóa XI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở đề cương hướng dẫn của tỉnh và sự tham gia, góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy cuối tháng 10/2019; dự thảo Báo cáo chính trị kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đối với từng nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị; trong đó tập trung bàn và phân tích làm rõ về chủ đề, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ lần thứ XII; đồng thời đề xuất, bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, chương trình trọng điểm và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới; nhằm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế -  xã hội nhanh và giảm nghèo bền vững, giữ vững quốc phòng - an ninh, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận phiên làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồ Đàm Giang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tham gia đóng góp của các thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tổ giúp việc của Tiểu ban Văn kiện; đồng thời đề nghị Tổ biên tập trên cơ sở các ý kiến tham gia, góp ý của các thành viên để điều chỉnh, bổ sung vào Báo cáo chính trị cho phù hợp; với yêu cầu Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XII phải có tính khái quát cao, đánh giá được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua; đồng thời cần đề ra các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế khách quan của huyện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết, nhằm tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong nhiệm kỳ mới.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII
Số lượt xem 1492Ngày cập nhật 26/11/2019

Sáng ngày 26/11/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đàm Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện. Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII tổ chức phiên họp để lấy ý kiến tham gia, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Huyện ủy khóa XI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở đề cương hướng dẫn của tỉnh và sự tham gia, góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy cuối tháng 10/2019; dự thảo Báo cáo chính trị kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đối với từng nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị; trong đó tập trung bàn và phân tích làm rõ về chủ đề, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ lần thứ XII; đồng thời đề xuất, bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, chương trình trọng điểm và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới; nhằm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế -  xã hội nhanh và giảm nghèo bền vững, giữ vững quốc phòng - an ninh, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận phiên làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồ Đàm Giang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tham gia đóng góp của các thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tổ giúp việc của Tiểu ban Văn kiện; đồng thời đề nghị Tổ biên tập trên cơ sở các ý kiến tham gia, góp ý của các thành viên để điều chỉnh, bổ sung vào Báo cáo chính trị cho phù hợp; với yêu cầu Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XII phải có tính khái quát cao, đánh giá được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua; đồng thời cần đề ra các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế khách quan của huyện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết, nhằm tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong nhiệm kỳ mới.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII
Số lượt xem 1493Ngày cập nhật 26/11/2019

Sáng ngày 26/11/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đàm Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện. Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII tổ chức phiên họp để lấy ý kiến tham gia, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Huyện ủy khóa XI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở đề cương hướng dẫn của tỉnh và sự tham gia, góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy cuối tháng 10/2019; dự thảo Báo cáo chính trị kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đối với từng nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị; trong đó tập trung bàn và phân tích làm rõ về chủ đề, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ lần thứ XII; đồng thời đề xuất, bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, chương trình trọng điểm và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới; nhằm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế -  xã hội nhanh và giảm nghèo bền vững, giữ vững quốc phòng - an ninh, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận phiên làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồ Đàm Giang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tham gia đóng góp của các thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tổ giúp việc của Tiểu ban Văn kiện; đồng thời đề nghị Tổ biên tập trên cơ sở các ý kiến tham gia, góp ý của các thành viên để điều chỉnh, bổ sung vào Báo cáo chính trị cho phù hợp; với yêu cầu Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XII phải có tính khái quát cao, đánh giá được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua; đồng thời cần đề ra các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế khách quan của huyện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết, nhằm tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong nhiệm kỳ mới.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII
Số lượt xem 1494Ngày cập nhật 26/11/2019

Sáng ngày 26/11/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đàm Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện và đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện. Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII tổ chức phiên họp để lấy ý kiến tham gia, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Huyện ủy khóa XI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trên cơ sở đề cương hướng dẫn của tỉnh và sự tham gia, góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy cuối tháng 10/2019; dự thảo Báo cáo chính trị kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, các thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến đối với từng nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị; trong đó tập trung bàn và phân tích làm rõ về chủ đề, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ lần thứ XII; đồng thời đề xuất, bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, chương trình trọng điểm và nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới; nhằm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế -  xã hội nhanh và giảm nghèo bền vững, giữ vững quốc phòng - an ninh, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết luận phiên làm việc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồ Đàm Giang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tham gia đóng góp của các thành viên Tiểu ban Văn kiện và Tổ giúp việc của Tiểu ban Văn kiện; đồng thời đề nghị Tổ biên tập trên cơ sở các ý kiến tham gia, góp ý của các thành viên để điều chỉnh, bổ sung vào Báo cáo chính trị cho phù hợp; với yêu cầu Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XII phải có tính khái quát cao, đánh giá được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua; đồng thời cần đề ra các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế khách quan của huyện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết, nhằm tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong nhiệm kỳ mới.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.390.768
Truy cập hiện tại 285