Tìm kiếm tin tức

Tin chính
Quay lại123456Xem tiếp

 

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã A Đớt về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số lượt xem 1370Ngày cập nhật 26/11/2019

A Đớt cần xác định rõ cơ cấu kinh tế nông nghiệp, du lịch - dịch vụ và nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu để phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới sau khi sáp nhập với xã Hương Lâm. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Đảng ủy xã A Đớt chiều ngày 25/11/2019, về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã A Đớt lần thứ X có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt; tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 321,75 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt 1.524,2 tấn/năm, đạt 99,4%; lương thực bình quân đầu người đạt 607 kg; thu nhập bình quân đầu người 17,5 triệu đồng/người; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 20,5 ha; tổng thu ngân sách đạt 43,6 tỷ đồng; tổng đàn gia súc: 1.663 con; tổng đàn gia cầm 7.144 con; dệt zèng đạt 21.132 tấm/5 năm; thu hút đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 30,9 tỷ đồng; tỷ lệ tăng số tự nhiên còn 1,36%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%; tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 9,5%; tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 100%; trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ  hộ nghèo còn 30,48%...

Hoạt động của HĐND, UBND xã từng bước đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, quản lý; đội ngũ cán bộ, công chức đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và từng bước trưởng thành về mọi mặt; công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng, bước đầu đã thu được những kết quả tích cực; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền cấp xã; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc của quần chúng nhân dân; đã tổ chức sát nhập thôn từ 08 xuống còn 06 thôn;.v.v.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân nhằm làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy định 217,218; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân sân; tạo động lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; tập trung lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt trên địa bàn; công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 50 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt 25% so với Nghị quyết), đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện có 241 đảng viên, đang sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã A Đớt. Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục; nhất là việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp còn chậm; du lịch - dịch vụ chưa phát triển; việc nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu trên địa bàn còn chậm; chưa xác định cây, con mũi nhọn để phát triển; việc bảo tồn văn hóa của người Tà ôi phụ vụ du lịch tuy có quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao; việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiều mặt còn hạn chế; nhất là việc xây dựng Đảng về đạo đức và đổi mới phương thức lãnh đạo và cải cách hành chính trong đảng...

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy định hướng: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của nhiệm kỳ mới của xã, là tập trung công tác giảm nghèo bền vững cùng với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung xây dựng và phát triển HTX dệt Zèng gắn với du lịch làng nghề; ổn định dân cư, sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sát nhập xã; tăng cường áp dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu trên toàn xã; tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân với bản Ka lô nước bạn (Lào); đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác đào tạo cán bộ, tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05; phối hợp tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ khi sáp nhập xã, gắn với việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã Lâm Đớt, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã A Đớt về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số lượt xem 1371Ngày cập nhật 26/11/2019

A Đớt cần xác định rõ cơ cấu kinh tế nông nghiệp, du lịch - dịch vụ và nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu để phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới sau khi sáp nhập với xã Hương Lâm. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Đảng ủy xã A Đớt chiều ngày 25/11/2019, về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã A Đớt lần thứ X có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt; tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 321,75 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt 1.524,2 tấn/năm, đạt 99,4%; lương thực bình quân đầu người đạt 607 kg; thu nhập bình quân đầu người 17,5 triệu đồng/người; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 20,5 ha; tổng thu ngân sách đạt 43,6 tỷ đồng; tổng đàn gia súc: 1.663 con; tổng đàn gia cầm 7.144 con; dệt zèng đạt 21.132 tấm/5 năm; thu hút đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 30,9 tỷ đồng; tỷ lệ tăng số tự nhiên còn 1,36%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%; tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 9,5%; tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 100%; trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ  hộ nghèo còn 30,48%...

Hoạt động của HĐND, UBND xã từng bước đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, quản lý; đội ngũ cán bộ, công chức đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và từng bước trưởng thành về mọi mặt; công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng, bước đầu đã thu được những kết quả tích cực; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền cấp xã; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc của quần chúng nhân dân; đã tổ chức sát nhập thôn từ 08 xuống còn 06 thôn;.v.v.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân nhằm làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy định 217,218; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân sân; tạo động lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; tập trung lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt trên địa bàn; công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 50 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt 25% so với Nghị quyết), đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện có 241 đảng viên, đang sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã A Đớt. Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục; nhất là việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp còn chậm; du lịch - dịch vụ chưa phát triển; việc nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu trên địa bàn còn chậm; chưa xác định cây, con mũi nhọn để phát triển; việc bảo tồn văn hóa của người Tà ôi phụ vụ du lịch tuy có quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao; việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiều mặt còn hạn chế; nhất là việc xây dựng Đảng về đạo đức và đổi mới phương thức lãnh đạo và cải cách hành chính trong đảng...

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy định hướng: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của nhiệm kỳ mới của xã, là tập trung công tác giảm nghèo bền vững cùng với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung xây dựng và phát triển HTX dệt Zèng gắn với du lịch làng nghề; ổn định dân cư, sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sát nhập xã; tăng cường áp dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu trên toàn xã; tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân với bản Ka lô nước bạn (Lào); đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác đào tạo cán bộ, tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05; phối hợp tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ khi sáp nhập xã, gắn với việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã Lâm Đớt, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã A Đớt về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số lượt xem 1372Ngày cập nhật 26/11/2019

A Đớt cần xác định rõ cơ cấu kinh tế nông nghiệp, du lịch - dịch vụ và nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu để phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới sau khi sáp nhập với xã Hương Lâm. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Đảng ủy xã A Đớt chiều ngày 25/11/2019, về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã A Đớt lần thứ X có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt; tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 321,75 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt 1.524,2 tấn/năm, đạt 99,4%; lương thực bình quân đầu người đạt 607 kg; thu nhập bình quân đầu người 17,5 triệu đồng/người; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 20,5 ha; tổng thu ngân sách đạt 43,6 tỷ đồng; tổng đàn gia súc: 1.663 con; tổng đàn gia cầm 7.144 con; dệt zèng đạt 21.132 tấm/5 năm; thu hút đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 30,9 tỷ đồng; tỷ lệ tăng số tự nhiên còn 1,36%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%; tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 9,5%; tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 100%; trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ  hộ nghèo còn 30,48%...

Hoạt động của HĐND, UBND xã từng bước đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, quản lý; đội ngũ cán bộ, công chức đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và từng bước trưởng thành về mọi mặt; công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng, bước đầu đã thu được những kết quả tích cực; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền cấp xã; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc của quần chúng nhân dân; đã tổ chức sát nhập thôn từ 08 xuống còn 06 thôn;.v.v.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân nhằm làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy định 217,218; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân sân; tạo động lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; tập trung lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt trên địa bàn; công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 50 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt 25% so với Nghị quyết), đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện có 241 đảng viên, đang sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã A Đớt. Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục; nhất là việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp còn chậm; du lịch - dịch vụ chưa phát triển; việc nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu trên địa bàn còn chậm; chưa xác định cây, con mũi nhọn để phát triển; việc bảo tồn văn hóa của người Tà ôi phụ vụ du lịch tuy có quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao; việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiều mặt còn hạn chế; nhất là việc xây dựng Đảng về đạo đức và đổi mới phương thức lãnh đạo và cải cách hành chính trong đảng...

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy định hướng: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của nhiệm kỳ mới của xã, là tập trung công tác giảm nghèo bền vững cùng với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung xây dựng và phát triển HTX dệt Zèng gắn với du lịch làng nghề; ổn định dân cư, sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sát nhập xã; tăng cường áp dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu trên toàn xã; tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân với bản Ka lô nước bạn (Lào); đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác đào tạo cán bộ, tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05; phối hợp tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ khi sáp nhập xã, gắn với việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã Lâm Đớt, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã A Đớt về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số lượt xem 1373Ngày cập nhật 26/11/2019

A Đớt cần xác định rõ cơ cấu kinh tế nông nghiệp, du lịch - dịch vụ và nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu để phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới sau khi sáp nhập với xã Hương Lâm. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Đảng ủy xã A Đớt chiều ngày 25/11/2019, về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã A Đớt lần thứ X có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt; tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 321,75 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt 1.524,2 tấn/năm, đạt 99,4%; lương thực bình quân đầu người đạt 607 kg; thu nhập bình quân đầu người 17,5 triệu đồng/người; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 20,5 ha; tổng thu ngân sách đạt 43,6 tỷ đồng; tổng đàn gia súc: 1.663 con; tổng đàn gia cầm 7.144 con; dệt zèng đạt 21.132 tấm/5 năm; thu hút đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 30,9 tỷ đồng; tỷ lệ tăng số tự nhiên còn 1,36%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%; tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 9,5%; tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 100%; trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ  hộ nghèo còn 30,48%...

Hoạt động của HĐND, UBND xã từng bước đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, quản lý; đội ngũ cán bộ, công chức đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và từng bước trưởng thành về mọi mặt; công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng, bước đầu đã thu được những kết quả tích cực; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền cấp xã; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc của quần chúng nhân dân; đã tổ chức sát nhập thôn từ 08 xuống còn 06 thôn;.v.v.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân nhằm làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy định 217,218; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân sân; tạo động lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; tập trung lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt trên địa bàn; công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 50 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt 25% so với Nghị quyết), đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện có 241 đảng viên, đang sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã A Đớt. Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục; nhất là việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp còn chậm; du lịch - dịch vụ chưa phát triển; việc nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu trên địa bàn còn chậm; chưa xác định cây, con mũi nhọn để phát triển; việc bảo tồn văn hóa của người Tà ôi phụ vụ du lịch tuy có quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao; việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiều mặt còn hạn chế; nhất là việc xây dựng Đảng về đạo đức và đổi mới phương thức lãnh đạo và cải cách hành chính trong đảng...

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy định hướng: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của nhiệm kỳ mới của xã, là tập trung công tác giảm nghèo bền vững cùng với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung xây dựng và phát triển HTX dệt Zèng gắn với du lịch làng nghề; ổn định dân cư, sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sát nhập xã; tăng cường áp dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu trên toàn xã; tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân với bản Ka lô nước bạn (Lào); đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác đào tạo cán bộ, tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05; phối hợp tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ khi sáp nhập xã, gắn với việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã Lâm Đớt, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã A Đớt về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số lượt xem 1374Ngày cập nhật 26/11/2019

A Đớt cần xác định rõ cơ cấu kinh tế nông nghiệp, du lịch - dịch vụ và nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu để phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới sau khi sáp nhập với xã Hương Lâm. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu tại buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Đảng ủy xã A Đớt chiều ngày 25/11/2019, về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã A Đớt lần thứ X có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt; tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt 321,75 ha; tổng sản lượng lương thực có hạt 1.524,2 tấn/năm, đạt 99,4%; lương thực bình quân đầu người đạt 607 kg; thu nhập bình quân đầu người 17,5 triệu đồng/người; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản 20,5 ha; tổng thu ngân sách đạt 43,6 tỷ đồng; tổng đàn gia súc: 1.663 con; tổng đàn gia cầm 7.144 con; dệt zèng đạt 21.132 tấm/5 năm; thu hút đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 30,9 tỷ đồng; tỷ lệ tăng số tự nhiên còn 1,36%; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%; tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 9,5%; tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 100%; trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ  hộ nghèo còn 30,48%...

Hoạt động của HĐND, UBND xã từng bước đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo, quản lý; đội ngũ cán bộ, công chức đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và từng bước trưởng thành về mọi mặt; công tác cải cách hành chính luôn được chú trọng, bước đầu đã thu được những kết quả tích cực; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy chính quyền cấp xã; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc của quần chúng nhân dân; đã tổ chức sát nhập thôn từ 08 xuống còn 06 thôn;.v.v.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực; chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân nhằm làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy định 217,218; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân sân; tạo động lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; tập trung lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt trên địa bàn; công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 50 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt 25% so với Nghị quyết), đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ hiện có 241 đảng viên, đang sinh hoạt ở 10 chi bộ trực thuộc...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã A Đớt. Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục; nhất là việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp còn chậm; du lịch - dịch vụ chưa phát triển; việc nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu trên địa bàn còn chậm; chưa xác định cây, con mũi nhọn để phát triển; việc bảo tồn văn hóa của người Tà ôi phụ vụ du lịch tuy có quan tâm nhưng hiệu quả chưa cao; việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiều mặt còn hạn chế; nhất là việc xây dựng Đảng về đạo đức và đổi mới phương thức lãnh đạo và cải cách hành chính trong đảng...

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy định hướng: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của nhiệm kỳ mới của xã, là tập trung công tác giảm nghèo bền vững cùng với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung xây dựng và phát triển HTX dệt Zèng gắn với du lịch làng nghề; ổn định dân cư, sắp xếp, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ sau khi sát nhập xã; tăng cường áp dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi; nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu trên toàn xã; tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân với bản Ka lô nước bạn (Lào); đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác đào tạo cán bộ, tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05; phối hợp tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ khi sáp nhập xã, gắn với việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã Lâm Đớt, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.390.896
Truy cập hiện tại 306