Tìm kiếm tin tức

Đoàn giám sát UBKT Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy về kết quả thực hiện Quy chế làm việc và việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản
Số lượt xem 681Ngày cập nhật 10/10/2019

Thực hiện kế hoạch giám sát năm 2019, sáng ngày 09/10, Đoàn giám sát UBKT Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới để nghe báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy và việc thực hiện công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Thị Huế - TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy cùng các thành viên trong Đoàn giám sát. Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.

Báo cáo tại buổi làm việc, trong 02 năm (2017, 2018), Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới đã kịp thời rà soát, bổ sung, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác bằng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cấp ủy luôn bám sát Quy chế làm việc, tuân thủ các nguyên tắc và chức năng, nhiệm vụ được quy định và phân cấp theo thẩm quyền; thực hiện tốt mối quan hệ công tác với các ngành, cấp trên và cơ sở; duy trì các cuộc họp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và tổ chức giao ban Thường trực theo Quy chế; từ đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Về công tác quán triệt, triển thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 21/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; Quy định số 879-QĐ/TU, ngày 01/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện cấp ủy các cấp quản lý được Huyện ủy quan tâm chỉ đạo. Sau khi tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tại huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy ủy đã ban hành Quyết định số 414-QĐ/HU, ngày 10/11/2017 về việc phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2017; Công văn số 368-CV/HU, ngày 14/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản. Tổ chức tuyên truyền về công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập qua Đài truyền thanh - truyền hình huyện. Theo đó, toàn huyện hiện có số người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 15 người; tổng số người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý là 267 người; tổng số người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện việc kê khai theo quy định là 282 người.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, sau khi đã tiến hành kiểm tra hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn giám sát đồng chí Phan Thị Huế đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới đối với việc thực hiện Quy chế làm việc và công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản trong những năm qua; đồng thời, chỉ ra các hạn chế, tồn tại của Ban Thường vụ và các cơ quan tham mưu, giúp việc trong việc triển khai thực hiện. Qua đó, đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục bám sát vào Quy chế làm việc và các nội dung của Chỉ thị 33-CT/TU và Quy định 879-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kê khai tài sản; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở trong trong triển khai thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản; phát huy vai trò trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách địa bàn các xã, thị trấn và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể các cấp trong việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; xem đây là một tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.044.934
Truy cập hiện tại 335