Tìm kiếm tin tức

Ban Thường vụ Huyện ủy họp phiên bất thường
Số lượt xem 742Ngày cập nhật 03/10/2019

Nhằm chuẩn bị nội dung làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng các các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sáng ngày 02/10/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Sửu; Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp để cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Cuộc họp có sự tham gia của một số cơ quan tham mưu UBND huyện.

Sau khi nghe cơ quan tham mưu thông qua nội dung Báo cáo và ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Bộ phận tham mưu soạn thảo, xác định đây là Báo cáo cốt lõi phục vụ cho nội dung Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII; do đó công tác tham mưu cần bám sát mục tiêu và các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra; bổ sung phần đánh giá các chương trình trọng điểm; đánh giá phương án sử dụng đất nông, lâm nghiệp, đất rừng; nhất là, diện tích đất ở Làng Thanh niên lập nghiệp (Hương Phong) và đất rừng do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn sông Bồ bàn giao cho xã Hương Nguyên, Hồng Hạ; phân tích đánh giá mặt làm được và chưa làm được của các doanh nghiệp, tổ hợp tác và hợp tác; phân tích tổng nguồn đầu tư trên trên địa bàn; việc quản lý tài nguyên, khoáng sản, nhất là việc thực hiện Kết luận thanh tra của UBND tỉnh; đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (rác thải) ở các địa phương. Về công tác xây dựng Đảng cần tập trung đánh giá công tác chỉnh đốn Đảng của các cấp ủy về tư tưởng, tổ chức - cán bộ, công tác kiểm tra - giám sát, công tác dân vận; công tác đoàn kết nội bộ Đảng; công tác thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Quy định của Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ đồng chí Bí thư yêu cầu: Bổ sung phần quan điểm của Đảng về tình hình đất nước, tỉnh, huyện; bổ sung mục tiêu, phương châm, chủ đề; bổ sung một số chỉ tiêu theo hướng thực tế, sát đúng với tình hình địa phương, tránh bệnh hình thức duy ý chí; theo đó, chỉ tiêu về thu nhập phấn đấu từ 30 - 32 triệu đồng/người/năm; chỉ tiêu về giảm nghèo giảm 02%/năm; chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới phấn đấu 150 người/năm. Các chương trình đột phá tập trung lãnh đạo công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; giữ vững quốc phòng - an ninh.

Qua đó, các cơ quan tham mưu UBND huyện hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo trước 14 giờ ngày 03/10 và chuyển cho Văn phòng Huyện ủy đó là yêu cầu của Bí thư Huyện ủy.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.045.268
Truy cập hiện tại 451