TỔ CHỨC BỘ MÁY ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
Số lượt xem 8065Ngày cập nhật 07/10/2018

I. ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN HUYỆN 

Pi Loong Mái

UVTV - Chủ tịch

Điện thoại: 0984 738 990

Email:piloongahupmai@gmail.com

 

 

  Lê Thị Mai Loan

 

Phó Chủ tịch

Điện thoại:0989 924 559

Email:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

  1.  

Hồ Xuân Thái

Chuyên viên

 

 

  1.  

Hồ Lê Việt Nga

Kế toán

 

 

 
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày