Bộ máy tổ chức Trung tâm chính trị huyện
Số lượt xem 5410Ngày cập nhật 07/10/2018

Dương Đức Vương

Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 0905 012 488

Email:duongducvuong64@gmail.com

 

Nguyễn Đăng Khoa

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0914 094 529

Email: trangnguyen1999@gmail.com

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Hồ Thượng Dư

Giảng viên

 

 

2

Pơ Loong Tô Ni

Kế toán

 

 

 
       
Xem tin theo ngày