Bộ máy tổ chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Số lượt xem 6543Ngày cập nhật 07/10/2018

 

Hồ Thị Lan Hương

UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo - Giám đốc Trung tâm chính trị huyện

Điện thoại: 0948588936

Email: lanhuongbdvaluoi@gmail.com

Nguyễn Văn Dương

Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 0905180599

Email: nguyenvanduong11@yahoo.com

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Lê Thị Liên

Chuyên viên

039 8628343

lienpaco.83@gmail.com

2

Nguyễn Hoài Văng

Chuyên viên

0915 938556

hoaivanal@gmail.com

3

Lê Thanh Thoại

Chuyên viên

078 2543502

thoaidung2011@gmail.com

 
       
Xem tin theo ngày