Bộ máy tổ chức Văn phòng Huyện ủy
Số lượt xem 7520Ngày cập nhật 07/10/2018

Hồ Thị Thanh Nhàn

HUV, Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0978 669 169

Email: hothithanhnhantc@gmail.com

 

Đỗ Thanh Định

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0905 101 964

Email: dothanhdinh51@yahoo.com.vn

Trần Lý Sơn

Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0914 046 850

Email: tranlyson@gmail.com

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Phạm Quốc Việt

Cán sự cơ yếu

08 38 37 3377

pikerviet@gmail.com

2

A Viết Thôm

Chuyên viên

0967 277902

avietthomhual@gmail.com

3

Nguyễn Thị Ngên

Chuyên viên

0339 799 823

ngennguyenctxhk34@gmail.com

4

Nguyễn.X.Hoàng Gia

Kế toán

0905 575971

hoanggia8100@gmail.com

5

Lê Thị Huệ

VT-LT

0941 350113

huevphual@gmail.com

6  

Nguyễn Thị Tâm

Lễ tân

094 594 5592

 

7

Trần Văn Hải

Lái xe

0915 722569

tranhai2569@gmail.com

8

Lê Văn Khoa

Lái xe

0373 353396

 

9

Hồ Văn Ngành

Bảo vệ

0367 666746

 

 
       
Xem tin theo ngày