Bộ máy tổ chức Ban Dân vận Huyện ủy
Số lượt xem 6376Ngày cập nhật 07/10/2018

Hồ Quyết Thắng

UVBTV - Trưởng ban

Điện thoại: 0913 409 765

Email: thangnvaluoi@gmail.com

 

Nguyễn Văn Tý

Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0914 480592

Email: nguyenvanty72@gmail.com

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Hồ Thị Minh

Chuyên viên

0942 427449

thiminhdv20767@gmail.com

2

Lê Thị Thịnh

Chuyên viên

0916 184345

lethinhbdvhu@gmail.com

 

       
Xem tin theo ngày