DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY A LƯỚI
Số lượt xem 801Ngày cập nhật 14/04/2021

STT

Tên TCCSĐ

STT

Tên TCCSĐ

STT

Tên TCCSĐ

1

Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy

19

Đảng ủy xã Hương Phong

37

Chi bộ Hạt Kiểm lâm

2

Đảng ủy Quân sự

20

Đảng ủy xã Lâm Đớt

38

Chi bộ Trung tâm VH - TT và TT

3

Đảng ủy Công an

21

Đảng ủy xã Phú Vinh

39

Chi bộ BQL Rừng phòng hộ

4

Đảng ủy Mặt trận - ĐT - XH

22

Đảng ủy xã Quảng Nhâm

40

Chi bộ Phòng Nông nghiệp & PTNT

5

Đảng ủy Trung Tâm Y Tế

23

Đảng ủy xã Sơn Thủy

41

Chi bộ Phòng Văn hóa và TT

6

Đảng ủy Trường THPT A Lưới

24

Đảng ủy xã Trung Sơn

42

Chi bộ Trường THCS DTNT

7

Đảng ủy Thị Trấn A Lưới

25

Chi bộ VP HĐND-UBND Huyện

43

Chi bộ Trung tâm GDTX- GDNN

8

Đảng ủy xã A Ngo

26

Chi bộ Tòa án

44

Chi bộ  THCS - THPT Hồng Vân

9

Đảng ủy xã A Roàng

27

Chi bộ Phòng Giáo dục & ĐT

45

Chi bộ THPT Hương Lâm

10

Đảng ủy xã Đông Sơn

28

Chi bộ Thanh Tra huyện

46

Chi bộ THCS Hương Lâm

11

Đảng ủy xã Hồng Bắc

29

Chi bộ Phòng Tài nguyên & MT

47

Chi bộ THCS Trần Hưng Đạo

12

Đảng ủy xã Hồng Hạ

30

Chi bộ Viện kiểm sát

48

Chi bộ THCS Lê Lợi

13

Đảng ủy xã Hồng Kim

31

Chi bộ BHXH

49

Chi bộ THCS Quang Trung

14

Đảng ủy xã Hồng Thái

32

Chi bộ Bảo Tồn Sao La

50

Chi bộ Phòng Tư Pháp

15

Đảng ủy xã Hồng Thượng

33

Chi bộ Ngân hàng NN & PTNT

51

Chi bộ Ngân hàng Chính sách

16

Đảng ủy xã Hồng Thủy

34

Chi bộ Phòng Lao động TB & XH

52

Chi bộ Phòng Nội vụ

17

Đảng ủy xã Hồng Vân

35

Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng

53

Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự

18

Đảng ủy xã Hương Nguyên

36

Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch

 

 

 

       
Các tin khác
Xem tin theo ngày