Bộ máy tổ chức UBKT Huyện ủy
Số lượt xem 8973Ngày cập nhật 07/10/2018

 

Hồ Văn Đắp

UVBTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Điện thoại: 0914 490299

Email: hovandapmtal@gmail.com

Lê Thị Mai

Phạm Thành Chinh

HUV - Phó Chủ nhiệm Thường trực

Điện thoại: 0914 249579

Email: lemaiubkt1973@gmail.com

Phó Chủ nhiệm

Điện thoại: 0914 743425

Email: chinhkthu2015@gmail.com

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Hồ Văn Bổ

Ủy viên UBKT

0977 977538

boubkthu@gmail.com

2

Lê Bình Phương

Ủy viên UBKT

0375246264

binhphuong786@gmail.com

 

       
Xem tin theo ngày