Tìm kiếm tin tức

Tin chính
Quay lại123456Xem tiếp

 

Tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số lượt xem 73Ngày cập nhật 03/04/2021

Chiều ngày 30/3/2021, Tòa án nhân dân huyện A Lưới đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối nội chính huyện; Chánh án Tòa án nhân dân huyện và 15 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện A Lưới.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Tòa án nhân dân huyện thụ lý 487 vụ việc, đã giải quyết được 467 vụ việc, phân công 186 lượt Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử 93 vụ án các loại. Quá trình tham gia xét xử,  Hội thẩm nhân dân đã thực sự phát huy được vai trò, quyền hạn, thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong hoạt động; luôn giữ vững và phát huy tốt phẩm chất chính trị đạo đức lối sống; luôn nắm vững đường lối chủ trương của Đảng về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Các Hội thẩm đều dành nhiều thời gian để nghiên cứu hồ sơ vụ án, nghiên cứu các văn bản pháp luật, các tài liệu liên quan nắm vững nội dung vụ án, nắm vững các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tham gia xét xử với chất lượng cao. Khi tham gia xét xử, các vị Hội thẩm đã tuân thủ đúng nguyên tắc “Thẩm phán - Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo Pháp luật”. Hội thẩm nhân dân đã tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống trong nhân dân. Nhiệm kỳ 2021 - 2026 không có tình trạng phải hoãn phiên tòa do thiếu hội thẩm nhân dân.

Chất lượng tham gia xét xử của Hội thẩm tiếp tục được nâng lên và ngày càng hiệu quả hơn. Trong  các vụ án có Hội thẩm tham gia xét xử về ấn hình sự đã bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng Pháp luật, không có việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm, mức hình phạt đảm bảo việc răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung; án dân sự, hôn nhân và gia đình đảm bảo đúng Pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các bên liên quan. Các bản án, quyết định ban hành đều có tính khả thi, được dư luận nhân dân đồng tình.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tân, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy – PCT HĐND huyện biểu dương và ghi nhận những kết quả công tác mà Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng chí mong muốn và tin tưởng, nhiệm kỳ tiếp theo, Hội thẩm Tòa án nhân dân sẽ tiếp tục trao dồi trình độ, kỹ năng, nghiên cứu cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm, đặc biệt các đạo luật mới liên quan tới hoạt động tư pháp, hoạt động xét xử của Tòa án. Các vị Hội thẩm phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, bố trí, sắp xếp thời gian tham gia xét xử khi được Tòa án mời. Tham gia tập huấn nghiệp vụ đầy đủ khi Tòa án tổ chức, nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, góp phần cùng Toà án nhân dân huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Về nhân sự Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026, Tòa án nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lựa chọn nhân sự, tổ chức Hiệp thương để trình HĐND huyện bầu tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng cho 02 vị Hội thẩm có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 -2021./.

Loan Lê
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số lượt xem 74Ngày cập nhật 03/04/2021

Chiều ngày 30/3/2021, Tòa án nhân dân huyện A Lưới đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối nội chính huyện; Chánh án Tòa án nhân dân huyện và 15 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện A Lưới.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Tòa án nhân dân huyện thụ lý 487 vụ việc, đã giải quyết được 467 vụ việc, phân công 186 lượt Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử 93 vụ án các loại. Quá trình tham gia xét xử,  Hội thẩm nhân dân đã thực sự phát huy được vai trò, quyền hạn, thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong hoạt động; luôn giữ vững và phát huy tốt phẩm chất chính trị đạo đức lối sống; luôn nắm vững đường lối chủ trương của Đảng về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Các Hội thẩm đều dành nhiều thời gian để nghiên cứu hồ sơ vụ án, nghiên cứu các văn bản pháp luật, các tài liệu liên quan nắm vững nội dung vụ án, nắm vững các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tham gia xét xử với chất lượng cao. Khi tham gia xét xử, các vị Hội thẩm đã tuân thủ đúng nguyên tắc “Thẩm phán - Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo Pháp luật”. Hội thẩm nhân dân đã tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống trong nhân dân. Nhiệm kỳ 2021 - 2026 không có tình trạng phải hoãn phiên tòa do thiếu hội thẩm nhân dân.

Chất lượng tham gia xét xử của Hội thẩm tiếp tục được nâng lên và ngày càng hiệu quả hơn. Trong  các vụ án có Hội thẩm tham gia xét xử về ấn hình sự đã bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng Pháp luật, không có việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm, mức hình phạt đảm bảo việc răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung; án dân sự, hôn nhân và gia đình đảm bảo đúng Pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các bên liên quan. Các bản án, quyết định ban hành đều có tính khả thi, được dư luận nhân dân đồng tình.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tân, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy – PCT HĐND huyện biểu dương và ghi nhận những kết quả công tác mà Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng chí mong muốn và tin tưởng, nhiệm kỳ tiếp theo, Hội thẩm Tòa án nhân dân sẽ tiếp tục trao dồi trình độ, kỹ năng, nghiên cứu cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm, đặc biệt các đạo luật mới liên quan tới hoạt động tư pháp, hoạt động xét xử của Tòa án. Các vị Hội thẩm phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, bố trí, sắp xếp thời gian tham gia xét xử khi được Tòa án mời. Tham gia tập huấn nghiệp vụ đầy đủ khi Tòa án tổ chức, nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, góp phần cùng Toà án nhân dân huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Về nhân sự Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026, Tòa án nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lựa chọn nhân sự, tổ chức Hiệp thương để trình HĐND huyện bầu tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng cho 02 vị Hội thẩm có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 -2021./.

Loan Lê
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số lượt xem 75Ngày cập nhật 03/04/2021

Chiều ngày 30/3/2021, Tòa án nhân dân huyện A Lưới đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối nội chính huyện; Chánh án Tòa án nhân dân huyện và 15 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện A Lưới.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Tòa án nhân dân huyện thụ lý 487 vụ việc, đã giải quyết được 467 vụ việc, phân công 186 lượt Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử 93 vụ án các loại. Quá trình tham gia xét xử,  Hội thẩm nhân dân đã thực sự phát huy được vai trò, quyền hạn, thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong hoạt động; luôn giữ vững và phát huy tốt phẩm chất chính trị đạo đức lối sống; luôn nắm vững đường lối chủ trương của Đảng về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Các Hội thẩm đều dành nhiều thời gian để nghiên cứu hồ sơ vụ án, nghiên cứu các văn bản pháp luật, các tài liệu liên quan nắm vững nội dung vụ án, nắm vững các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tham gia xét xử với chất lượng cao. Khi tham gia xét xử, các vị Hội thẩm đã tuân thủ đúng nguyên tắc “Thẩm phán - Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo Pháp luật”. Hội thẩm nhân dân đã tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống trong nhân dân. Nhiệm kỳ 2021 - 2026 không có tình trạng phải hoãn phiên tòa do thiếu hội thẩm nhân dân.

Chất lượng tham gia xét xử của Hội thẩm tiếp tục được nâng lên và ngày càng hiệu quả hơn. Trong  các vụ án có Hội thẩm tham gia xét xử về ấn hình sự đã bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng Pháp luật, không có việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm, mức hình phạt đảm bảo việc răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung; án dân sự, hôn nhân và gia đình đảm bảo đúng Pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các bên liên quan. Các bản án, quyết định ban hành đều có tính khả thi, được dư luận nhân dân đồng tình.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tân, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy – PCT HĐND huyện biểu dương và ghi nhận những kết quả công tác mà Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng chí mong muốn và tin tưởng, nhiệm kỳ tiếp theo, Hội thẩm Tòa án nhân dân sẽ tiếp tục trao dồi trình độ, kỹ năng, nghiên cứu cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm, đặc biệt các đạo luật mới liên quan tới hoạt động tư pháp, hoạt động xét xử của Tòa án. Các vị Hội thẩm phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, bố trí, sắp xếp thời gian tham gia xét xử khi được Tòa án mời. Tham gia tập huấn nghiệp vụ đầy đủ khi Tòa án tổ chức, nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, góp phần cùng Toà án nhân dân huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Về nhân sự Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026, Tòa án nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lựa chọn nhân sự, tổ chức Hiệp thương để trình HĐND huyện bầu tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng cho 02 vị Hội thẩm có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 -2021./.

Loan Lê
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số lượt xem 76Ngày cập nhật 03/04/2021

Chiều ngày 30/3/2021, Tòa án nhân dân huyện A Lưới đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối nội chính huyện; Chánh án Tòa án nhân dân huyện và 15 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện A Lưới.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Tòa án nhân dân huyện thụ lý 487 vụ việc, đã giải quyết được 467 vụ việc, phân công 186 lượt Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử 93 vụ án các loại. Quá trình tham gia xét xử,  Hội thẩm nhân dân đã thực sự phát huy được vai trò, quyền hạn, thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong hoạt động; luôn giữ vững và phát huy tốt phẩm chất chính trị đạo đức lối sống; luôn nắm vững đường lối chủ trương của Đảng về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Các Hội thẩm đều dành nhiều thời gian để nghiên cứu hồ sơ vụ án, nghiên cứu các văn bản pháp luật, các tài liệu liên quan nắm vững nội dung vụ án, nắm vững các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tham gia xét xử với chất lượng cao. Khi tham gia xét xử, các vị Hội thẩm đã tuân thủ đúng nguyên tắc “Thẩm phán - Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo Pháp luật”. Hội thẩm nhân dân đã tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống trong nhân dân. Nhiệm kỳ 2021 - 2026 không có tình trạng phải hoãn phiên tòa do thiếu hội thẩm nhân dân.

Chất lượng tham gia xét xử của Hội thẩm tiếp tục được nâng lên và ngày càng hiệu quả hơn. Trong  các vụ án có Hội thẩm tham gia xét xử về ấn hình sự đã bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng Pháp luật, không có việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm, mức hình phạt đảm bảo việc răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung; án dân sự, hôn nhân và gia đình đảm bảo đúng Pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các bên liên quan. Các bản án, quyết định ban hành đều có tính khả thi, được dư luận nhân dân đồng tình.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tân, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy – PCT HĐND huyện biểu dương và ghi nhận những kết quả công tác mà Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng chí mong muốn và tin tưởng, nhiệm kỳ tiếp theo, Hội thẩm Tòa án nhân dân sẽ tiếp tục trao dồi trình độ, kỹ năng, nghiên cứu cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm, đặc biệt các đạo luật mới liên quan tới hoạt động tư pháp, hoạt động xét xử của Tòa án. Các vị Hội thẩm phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, bố trí, sắp xếp thời gian tham gia xét xử khi được Tòa án mời. Tham gia tập huấn nghiệp vụ đầy đủ khi Tòa án tổ chức, nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, góp phần cùng Toà án nhân dân huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Về nhân sự Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026, Tòa án nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lựa chọn nhân sự, tổ chức Hiệp thương để trình HĐND huyện bầu tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng cho 02 vị Hội thẩm có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 -2021./.

Loan Lê
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số lượt xem 77Ngày cập nhật 03/04/2021

Chiều ngày 30/3/2021, Tòa án nhân dân huyện A Lưới đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối nội chính huyện; Chánh án Tòa án nhân dân huyện và 15 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện A Lưới.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Tòa án nhân dân huyện thụ lý 487 vụ việc, đã giải quyết được 467 vụ việc, phân công 186 lượt Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử 93 vụ án các loại. Quá trình tham gia xét xử,  Hội thẩm nhân dân đã thực sự phát huy được vai trò, quyền hạn, thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong hoạt động; luôn giữ vững và phát huy tốt phẩm chất chính trị đạo đức lối sống; luôn nắm vững đường lối chủ trương của Đảng về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Các Hội thẩm đều dành nhiều thời gian để nghiên cứu hồ sơ vụ án, nghiên cứu các văn bản pháp luật, các tài liệu liên quan nắm vững nội dung vụ án, nắm vững các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tham gia xét xử với chất lượng cao. Khi tham gia xét xử, các vị Hội thẩm đã tuân thủ đúng nguyên tắc “Thẩm phán - Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo Pháp luật”. Hội thẩm nhân dân đã tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống trong nhân dân. Nhiệm kỳ 2021 - 2026 không có tình trạng phải hoãn phiên tòa do thiếu hội thẩm nhân dân.

Chất lượng tham gia xét xử của Hội thẩm tiếp tục được nâng lên và ngày càng hiệu quả hơn. Trong  các vụ án có Hội thẩm tham gia xét xử về ấn hình sự đã bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng Pháp luật, không có việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm, mức hình phạt đảm bảo việc răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung; án dân sự, hôn nhân và gia đình đảm bảo đúng Pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các bên liên quan. Các bản án, quyết định ban hành đều có tính khả thi, được dư luận nhân dân đồng tình.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tân, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy – PCT HĐND huyện biểu dương và ghi nhận những kết quả công tác mà Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng chí mong muốn và tin tưởng, nhiệm kỳ tiếp theo, Hội thẩm Tòa án nhân dân sẽ tiếp tục trao dồi trình độ, kỹ năng, nghiên cứu cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm, đặc biệt các đạo luật mới liên quan tới hoạt động tư pháp, hoạt động xét xử của Tòa án. Các vị Hội thẩm phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, bố trí, sắp xếp thời gian tham gia xét xử khi được Tòa án mời. Tham gia tập huấn nghiệp vụ đầy đủ khi Tòa án tổ chức, nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, góp phần cùng Toà án nhân dân huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Về nhân sự Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026, Tòa án nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lựa chọn nhân sự, tổ chức Hiệp thương để trình HĐND huyện bầu tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng cho 02 vị Hội thẩm có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 -2021./.

Loan Lê
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021
Số lượt xem 78Ngày cập nhật 03/04/2021

Chiều ngày 30/3/2021, Tòa án nhân dân huyện A Lưới đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối nội chính huyện; Chánh án Tòa án nhân dân huyện và 15 vị Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện A Lưới.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Tòa án nhân dân huyện thụ lý 487 vụ việc, đã giải quyết được 467 vụ việc, phân công 186 lượt Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử 93 vụ án các loại. Quá trình tham gia xét xử,  Hội thẩm nhân dân đã thực sự phát huy được vai trò, quyền hạn, thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong hoạt động; luôn giữ vững và phát huy tốt phẩm chất chính trị đạo đức lối sống; luôn nắm vững đường lối chủ trương của Đảng về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Các Hội thẩm đều dành nhiều thời gian để nghiên cứu hồ sơ vụ án, nghiên cứu các văn bản pháp luật, các tài liệu liên quan nắm vững nội dung vụ án, nắm vững các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm tham gia xét xử với chất lượng cao. Khi tham gia xét xử, các vị Hội thẩm đã tuân thủ đúng nguyên tắc “Thẩm phán - Hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo Pháp luật”. Hội thẩm nhân dân đã tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống trong nhân dân. Nhiệm kỳ 2021 - 2026 không có tình trạng phải hoãn phiên tòa do thiếu hội thẩm nhân dân.

Chất lượng tham gia xét xử của Hội thẩm tiếp tục được nâng lên và ngày càng hiệu quả hơn. Trong  các vụ án có Hội thẩm tham gia xét xử về ấn hình sự đã bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng Pháp luật, không có việc kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm, mức hình phạt đảm bảo việc răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung; án dân sự, hôn nhân và gia đình đảm bảo đúng Pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các bên liên quan. Các bản án, quyết định ban hành đều có tính khả thi, được dư luận nhân dân đồng tình.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Tân, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy – PCT HĐND huyện biểu dương và ghi nhận những kết quả công tác mà Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng chí mong muốn và tin tưởng, nhiệm kỳ tiếp theo, Hội thẩm Tòa án nhân dân sẽ tiếp tục trao dồi trình độ, kỹ năng, nghiên cứu cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm, đặc biệt các đạo luật mới liên quan tới hoạt động tư pháp, hoạt động xét xử của Tòa án. Các vị Hội thẩm phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, bố trí, sắp xếp thời gian tham gia xét xử khi được Tòa án mời. Tham gia tập huấn nghiệp vụ đầy đủ khi Tòa án tổ chức, nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, góp phần cùng Toà án nhân dân huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Về nhân sự Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026, Tòa án nhân dân huyện phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lựa chọn nhân sự, tổ chức Hiệp thương để trình HĐND huyện bầu tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cũng tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng cho 02 vị Hội thẩm có nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 -2021./.

Loan Lê
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.563
Truy cập hiện tại 351