Tìm kiếm tin tức

Tin chính
Quay lại123456Xem tiếp

 

Khối Mặt trận - Đoàn thể tổ chức Hội nghị liên tịch bầu chọn đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019
Số lượt xem 1358Ngày cập nhật 31/05/2019

Thực hiện Công văn số 349/BCĐ, ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019 về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị liên tịch lựa chọn Đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019. Chiều ngày 30 tháng 5 năm 2019, Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện đã tổ chức Hội nghị liên tịch để bầu chọn Đại biểu đại diện Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019.

Hội nghị do đồng chí Pi Loong Mái, UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện - Trưởng Khối Mặt trận - Đoàn thể củ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Quyết Thắng, Chánh Văn phòng Huyện ủy - Thành viên Ban chỉ đạo Đại hội.

Hội nghị đã dân chủ, thống nhất bầu chọn 5 đại biểu là Trưởng, Phó các ngành Đoàn thể gồm Cựu chiến binh, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội LHPN huyện và Liên đoàn Lao động huyện. Như vậy Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện có 6 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019 (01 đại biểu đương nhiên và 5 đại biểu do Hội nghị hiệp thương bầu chọn).

Toàn cảnh Hội nghị

Đc Pi Loong Mái (người đứng) - Chủ trì Hội nghị

Loan Lê
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Khối Mặt trận - Đoàn thể tổ chức Hội nghị liên tịch bầu chọn đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019
Số lượt xem 1359Ngày cập nhật 31/05/2019

Thực hiện Công văn số 349/BCĐ, ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019 về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị liên tịch lựa chọn Đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019. Chiều ngày 30 tháng 5 năm 2019, Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện đã tổ chức Hội nghị liên tịch để bầu chọn Đại biểu đại diện Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019.

Hội nghị do đồng chí Pi Loong Mái, UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện - Trưởng Khối Mặt trận - Đoàn thể củ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Quyết Thắng, Chánh Văn phòng Huyện ủy - Thành viên Ban chỉ đạo Đại hội.

Hội nghị đã dân chủ, thống nhất bầu chọn 5 đại biểu là Trưởng, Phó các ngành Đoàn thể gồm Cựu chiến binh, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội LHPN huyện và Liên đoàn Lao động huyện. Như vậy Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện có 6 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019 (01 đại biểu đương nhiên và 5 đại biểu do Hội nghị hiệp thương bầu chọn).

Toàn cảnh Hội nghị

Đc Pi Loong Mái (người đứng) - Chủ trì Hội nghị

Loan Lê
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Khối Mặt trận - Đoàn thể tổ chức Hội nghị liên tịch bầu chọn đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019
Số lượt xem 1360Ngày cập nhật 31/05/2019

Thực hiện Công văn số 349/BCĐ, ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019 về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị liên tịch lựa chọn Đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019. Chiều ngày 30 tháng 5 năm 2019, Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện đã tổ chức Hội nghị liên tịch để bầu chọn Đại biểu đại diện Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019.

Hội nghị do đồng chí Pi Loong Mái, UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện - Trưởng Khối Mặt trận - Đoàn thể củ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Quyết Thắng, Chánh Văn phòng Huyện ủy - Thành viên Ban chỉ đạo Đại hội.

Hội nghị đã dân chủ, thống nhất bầu chọn 5 đại biểu là Trưởng, Phó các ngành Đoàn thể gồm Cựu chiến binh, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội LHPN huyện và Liên đoàn Lao động huyện. Như vậy Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện có 6 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019 (01 đại biểu đương nhiên và 5 đại biểu do Hội nghị hiệp thương bầu chọn).

Toàn cảnh Hội nghị

Đc Pi Loong Mái (người đứng) - Chủ trì Hội nghị

Loan Lê
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Khối Mặt trận - Đoàn thể tổ chức Hội nghị liên tịch bầu chọn đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019
Số lượt xem 1361Ngày cập nhật 31/05/2019

Thực hiện Công văn số 349/BCĐ, ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019 về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị liên tịch lựa chọn Đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019. Chiều ngày 30 tháng 5 năm 2019, Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện đã tổ chức Hội nghị liên tịch để bầu chọn Đại biểu đại diện Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019.

Hội nghị do đồng chí Pi Loong Mái, UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện - Trưởng Khối Mặt trận - Đoàn thể củ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Quyết Thắng, Chánh Văn phòng Huyện ủy - Thành viên Ban chỉ đạo Đại hội.

Hội nghị đã dân chủ, thống nhất bầu chọn 5 đại biểu là Trưởng, Phó các ngành Đoàn thể gồm Cựu chiến binh, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội LHPN huyện và Liên đoàn Lao động huyện. Như vậy Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện có 6 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019 (01 đại biểu đương nhiên và 5 đại biểu do Hội nghị hiệp thương bầu chọn).

Toàn cảnh Hội nghị

Đc Pi Loong Mái (người đứng) - Chủ trì Hội nghị

Loan Lê
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Khối Mặt trận - Đoàn thể tổ chức Hội nghị liên tịch bầu chọn đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019
Số lượt xem 1362Ngày cập nhật 31/05/2019

Thực hiện Công văn số 349/BCĐ, ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019 về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị liên tịch lựa chọn Đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019. Chiều ngày 30 tháng 5 năm 2019, Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện đã tổ chức Hội nghị liên tịch để bầu chọn Đại biểu đại diện Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019.

Hội nghị do đồng chí Pi Loong Mái, UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện - Trưởng Khối Mặt trận - Đoàn thể củ trì. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Quyết Thắng, Chánh Văn phòng Huyện ủy - Thành viên Ban chỉ đạo Đại hội.

Hội nghị đã dân chủ, thống nhất bầu chọn 5 đại biểu là Trưởng, Phó các ngành Đoàn thể gồm Cựu chiến binh, Huyện đoàn, Hội Nông dân, Hội LHPN huyện và Liên đoàn Lao động huyện. Như vậy Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện có 6 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các DTTS huyện A Lưới lần thứ III năm 2019 (01 đại biểu đương nhiên và 5 đại biểu do Hội nghị hiệp thương bầu chọn).

Toàn cảnh Hội nghị

Đc Pi Loong Mái (người đứng) - Chủ trì Hội nghị

Loan Lê
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.390.992
Truy cập hiện tại 313