Tìm kiếm tin tức
Bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế” cho cán bộ chủ chốt ở cơ sở năm 2021
Số lượt xem 375Ngày cập nhật 11/04/2021

Ngày 09/04/2021, Trung tâm Chính trị huyện A Lưới tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế” năm 2021 cho cán bộ chủ chốt khối Mặt trận Tổ quốc & các đoàn thể chính trị - xã hộiở cơ sở. Tham gia lớp học gồm 70/76 học viên đến từ 17/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Dự lễ bế giảng có đồng chí Hồ Thị Lan Hương – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, cán bộ, giảng viên Trung tâm chính trị huyệncùng với 70/76 học viên tham gia khoá học.

Sau 03 ngày(07-09/04/2021) học tập và nghiên cứu, 70/76 học viên đã được các giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt một cách hệ thống, sâu sắc và có tính thực tiễn cao về: Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế ở nước ta; chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; hội nhập quốc tế về văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững trận địa tư tưởng, văn hóa; hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, lớp học được bổ sung chuyền đề: triển khai “văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng”, tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyền đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.Thông qua lớp bồi dưỡng,các học viên đã được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích, từ đó hiểu rõ cơ hội, thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế. Khi trở về địa phương sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của mình tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước; đồng thời chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân để kịp thời đấu tranh, phản bác các tư tưởng, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước tavề hội nhập quốc tế một cách có hiệu quả. Lớp họccũng là cơ hội để các học viên có dịp giao lưu, chia sẻ và trao đổi thực tiễn giữa các đơn vị, địa phương ở cơ sở trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ để góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước đổi mới và phát triển.

Với tinh thần nỗ lực trong giảng dạy, học tập, lớp học đã hoàn thành tốt mục tiêu chương trình, kế hoạch học tập đề ra, 100% học viên được cấp chứng nhận.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Hồ Thị Lan Hương UVTV Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện chúc mừng biểu dương tinh thần, thái độ giảng dạy, học tập nghiêm túc và chấp hành tốt nội quy giảng dạy, học tập của giảng viên và các học viên. Đồng thời đề nghị các giảng viên kịp thời nghiên cứu, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để truyền đạt nhằm gắn lý luận sát với thực tiễn; đối với học viên sau khóa học tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, gương mẫu, tự giác trau dồi đạo đức cách mạng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác quan hệ đối ngoại; thường xuyên tuyên truyền,tự phê bình và phê bình, năng động, sáng tạo, tích cực đóng góp ý kiến tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao ở cơ sở, sớm đưa văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống trong việc triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế một cách toàn diện, sâu rộng để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương một cách toàn diện, hiệu quả./.

Dương Đức Vương
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.390.783
Truy cập hiện tại 289