Tìm kiếm tin tức
Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2021
Số lượt xem 126Ngày cập nhật 05/04/2021

Ngày 01/04/2021 Trung tâm chính trị huyện A Lưới tổ chức lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2021.

Dự lễ bế giảng có đồng chí Hồ Thị Lan Hương – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo – Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; cán bộ, giảng viên Trung tâm chính trị huyện cùng với 76 học viên tham gia khoá học.

Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới có 76 học viên là những đảng viên mới đến từ 29 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện A Lưới. Trong thời gian từ ngày 23/03 đến ngày 01/04/2021, các đảng viên mới được bồi dưỡng các nội dung lý luận chính trị cơ bản, gồm 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng – an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc Tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về Đạo đức và phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra lớp học được triển khai Văn kiện đại hội XIII của Đảng; đặc biệt, được sự quan tâm của Ban Thường vụ, Thường trực huyện uỷ, lớp học đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại chín hầm, Bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi Bác Hồ sống, học tập tại Làng Dương Nỗ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, nhằm nâng cao tính thực tiễn, tự tôn dân tộc trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay.

Với tinh thần nỗ lực trong học tập, các học viên đã hoàn thành tốt mục tiêu chương trình, kế hoạch học tập đề ra.

Qua bài thi cuối khóa, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó 88,16% đạt kết quả giỏi và khá. Trung tâm chính tri huyện đã khen thưởng cho 08 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động của lớp.

Phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2021, đồng chí Hồ Thị Lan Hương UVTV Trương ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện chúc mừng kết quả học tập, biểu dương tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc và chấp hành tốt nội quy lớp của các học viên. Đồng chí đề nghị các đảng viên mới sau khóa học tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, gương mẫu, tự giác trau dồi đạo đức cách mạng, thường xuyên phê bình và tự phê bình gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; năng động, sáng tạo, tích cực đóng góp ý kiến tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với quần chúng ở nơi công tác và nơi cư trú để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, sớm đưa văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao ở cơ quan, đơn vị, nơi cư trú; phấn đấu sớm trở thành đảng viên chính thức trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp học đi thực tế

Dương Đức Vương
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.388
Truy cập hiện tại 333