Tìm kiếm tin tức
Mở lớp bồi dưỡng chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2021 ở cơ sở
Số lượt xem 247Ngày cập nhật 17/03/2021

Ngày 15/3/2021, Trung tâm chính trị huyện A Lưới phối hợp mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng thuộc 03 xã biên giới phía Nam huyện, gồm: Xã A Roàng, xã Lâm Đớt và xã Đông Sơn; lớp học lần này được mở tại Hội trường Đoàn KTQP 92/QK4.

Đ/c Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc TTCT huyện đang lên lớp

Đối tượng tham gia lớp học lần này, gồm 45 quần chúng tiêu biểu, được lựa chọn từ các Chi bộ trực thuộc 03 Đảng bộ xã. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 15 đến ngày 19/03/2021 các học viên được nghiên cứu các chuyên đề: Tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh chính trị Đảng cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, các học viên còn được trang bị thêm những kiến thức hiểu biết về lịch sử Đảng bộ huyện A Lưới; nghe báo cáo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tình hình KT – XH, QP – AN, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị huyện A Lưới năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trên cơ sở các nội dung được bồi dưỡng tại khóa học, các học viên còn phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện trong thực tế công tác, thật sự là những những hạt nhân ưu tú ở các cơ quan, đơn vị, địa phương để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng, xứng đáng với phẩm chất, đạo đức, tư cách, năng lực công tác của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là thứ 2 trong quý I năm 2021, TTCT huyện phối hợp mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng ở cơ sở. Theo Chương trình đề ra, cuối khóa học các học viên tham gia lớp học phải viết bài thu hoạch và được cấp Giấy chứng nhận khi đủ điều kiện, làm hồ sơ phát triển Đảng sau này.

Xuân Bỉnh Đoàn 92
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.246.111
Truy cập hiện tại 250