Tìm kiếm tin tức
Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt với Đảng ủy các xã biên giới thuộc địa bàn quản lý
Số lượt xem 185Ngày cập nhật 12/03/2021

5 năm qua, Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt với Đảng ủy 03 xã biên giới: Lâm Đớt, Đông Sơn và Hương Phong, đã ký kết phối hơph xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp, thống nhất các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác quần chúng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc.

Trong đó, việc thực hiện Quy chế phối hợp đã được cấp uỷ đảng các xã, Đảng ủy Đồn Biên phòng triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cùng với tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện A Lưới lãnh, chỉ đạo về công tác biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân, xây dựng lực lượng biên phòng vững mạnh; triển khai quán triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện liên quan đến nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp tuần tra đường biên cột mốc, địa bàn với cán bộ, chiến sĩ của Đồn và dân quân các xã cùng tham gia; tố chức tốt các hoạt động đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của bạn Lào trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến hai bên biên giới; xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động tổ tự quản an ninh trật tự ở các thôn bản, tổ tự quản đường biên, cột mốc với các hộ gia đình góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội hai bên khu vực biên giới…

Bên cạnh đó, Đảng uỷ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã phối hợp với Đảng uỷ các xã tập trung xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; phát triển kinh tế, xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tiếp tục giới thiệu các cán bộ sỹ quan Biên phòng tăng cường về làm Phó Bí thư Đảng uỷ 3 xã; phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các mô hình: “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc”, “An ninh trật tự ở thôn bản”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã nêu lên những tồn tại, đồng thời bàn bạc, thảo luận thống nhất những nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả trong thời gian đến.

Tại hội nghị lần này, Đảng uỷ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và Đảng uỷ các xã đã ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.246.219
Truy cập hiện tại 263