Tìm kiếm tin tức

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hồng Quảng
Số lượt xem 721Ngày cập nhật 16/11/2019

Chiều ngày 12/11/2019, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hồ Đàm Giang - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Hồng Quảng về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hồng Quảng lần thứ XI, có 07/19 chỉ tiêu đạt và vượt (có 12 chỉ tiêu không đạt); tổng sản lượng lương thực có hạt: 714,6 tấn/năm, đạt 112,53%; tổng diện tích nuôi trồng thủy sản: 10 ha, đạt 100%; tổng thu ngân sách đạt: 20,3 tỷ đồng; tổng chi 18,8 tỷ đồng; thu ngân sách tại địa bàn đạt 28.432.000 đồng; tổng diện tích gieo trồng: 237,1 ha/năm, so với nhiệm kỳ trước tăng 20,1 ha; tổng đàn gia súc: 2.040 con, đạt 76%; tổng đàn gia cầm: 20.892 con, đạt 83,57%; tỷ lệ phủ xanh đất trống đồi trọc chiếm 90,5% diện tích; toàn xã có 14 máy phay đất phục vụ sản xuất người dân.v.v.

Chất lượng đào tạo đã được nâng lên, trẻ mầm non được tổ chức học bán trú; 100% học sinh tiểu học được học 02 buổi/ngày; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm còn 1,34%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 02/3 trường, đạt 66,67%. Hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ, chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên; có 100% đồng bào dân tộc thiếu số được cấp miễm phí thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 4,3%.v.v

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân nhằm làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua và yêu nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động tạo động lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; tập trung lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt trên địa bàn; từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức kết nạp 30 đảng viên, đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 232 đảng viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội toàn xã. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục; nhất là việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp còn chậm; dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển; chưa có mô hình sản xuất; chưa tận dụng đất bồi phù sa dọc sông Tà Rình để trồng cây ngắn ngày có hiệu quả; chưa xác định cây, con mũi nhọn của địa phương; tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng còn nhiều; trẻ em suy sinh dưỡng còn cao; việc bảo tồn văn hóa của người Pa Cô chưa được quan tâm; các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã vẫn còn xảy ra; việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiều mặt còn hạn chế; nhất là việc xây dựng Đảng về đạo đức và đổi mới phương thức lãnh đạo và cải cách hành chính trong đảng...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, trong thời gian tới Đảng ủy xã Hồng Quảng cần làm tốt công tác dự báo tình hình, nhiệm vụ trong 05 năm tới theo xu hướng chung của huyện và tỉnh; việc xây dựng các chỉ tiêu phải có tính khoa học và tính đến chuyện sáp nhập xã để điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp; các chương trình trọng điểm cần xác định rõ nội dung phù hợp với tình hình địa phương; chủ động phối hợp trong việc sắp xếp sáp nhập xã và ổn định cuộc sống nhân dân trong quá trình sáp nhập; tăng cường lãnh đạo công tác giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; chủ động xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo vùng thâm canh cây chủ lực; tăng cường chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác đào tạo cán bộ, tập trung thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05; quan tâm phối hợp tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ khi sáp nhập xã, gắn với việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Nhâm Quảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.045.033
Truy cập hiện tại 336