Tìm kiếm tin tức

Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng bộ thị trấn A Lưới
Số lượt xem 611Ngày cập nhật 13/11/2019

Thực hiện chương trình làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy; chiều ngày 11/11/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới đã có buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn A Lưới về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hồ Đàm Giang - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã quyết nghị 15 chỉ tiêu, 03 chương trình trọng điểm, 05 nhiệm vụ và giải pháp; trong 15 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, đến nay có 11 chỉ tiêu đạt và vượt, có 04 chỉ tiêu chưa đạt đó là: Tổng đàn gia súc; diện tích nuôi trồng thủy sản; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa.

Công tác thu ngân sách hàng năm luôn vượt, tổng dự toán huyện giao thu ngân sách từ năm 2015 - 2019 là: 7.023.500.000 đồng đã thực hiện 13.042.522.000 đồng, đạt 185,70%; phát triển cơ cấu hạ tầng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ; có 100% hộ dân cư đô thị sử dụng nước hợp vệ sinh; công tác thu gom rác thải sinh hoạt cơ bản kịp thời; hệ thống điện chiếu sáng đạt trên 90% tuyến đường nội thị; có 45 tuyến đường được nâng cấp, mở rộng, làm mới với chiều dài trên 05 km; các siêu thị mi ni được hình thành; hệ thống trường học, cơ sở y tế đảm bảo nhu cầu học tập và khám chữa bệnh cho nhân dân; công tác bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị trấn được quan tâm; nghề dệt Dèng được quan tâm phát triển phục vụ du lịch; kinh tế nông nghiệp được quan tâm theo hướng áp dụng khoa học kỹ thuật, các mô hình trồng rau, hoa được triển khai và mang lại hiệu quả kinh tế cao, đã đáp ứng 40% thị trường của huyện.

Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các loại hình kinh tế trong tiểu thủ công nghiệp, kinh tế tư nhân, đầu tư mở rộng hình thức, quy mô sản xuất, tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế trong và ngoài địa bàn đầu tư xây dựng cơ sở, mua sắm thiết bị, mở rộng ngành nghề, góp phần giải quyết việc làm; đến nay, toàn thị trấn có 38 doanh nghiệp, 794 hộ kinh doanh cá thể; 04 hợp tác xã đang hoạt động; Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được phát huy; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng với các dự án đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn; chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chức năng của huyện về tuyên truyền thông báo chủ trương để nhân dân biết,  phối hợp hoàn thành công tác đo đạc địa chính khu đất, kiểm kê tài sản; báo cáo nguồn gốc đất, nguồn gốc xây dựng liên quan đến tài sản để thẩm định giá trị bồi thường đúng thời gian quy định; phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; giữ vững và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Đảng uỷ đã kịp thời cụ thể hoá các nghị quyết của đảng thành các chương trình hành động, sát đúng với tình hình địa phương; vai trò, vị trí của người đứng đầu được phát huy tích cực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng đề ra; tập trung lãnh, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chỉ đạo cả hệ thống chính trị, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn; tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của đảng cho cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt trên địa bàn thị trấn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức kết nạp 58 đảng viên, đưa tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 434 đảng viên.v.v.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp phù hợp với tình hình mới; các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sâu sát cơ sở để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân nhằm làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở và phản ánh, tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, chính quyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo động lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được qua lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn A Lưới. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục, nhất là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công tác chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường, công tác cải cách hành chính trong Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị, quản lý đảng viên, công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội,… đặc biệt là chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế về vị trí là trung tâm của huyện; đến thời điểm hiện nay, có 04/15 chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ V đề ra.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy thị trấn cần nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế để phát triển, trọng tâm là kinh tế, khai thác các thế mạnh, các loại hình dịch vụ, quản lý chặt chẽ đất đai, chuẩn bị nguồn nhân lực đón đầu để phát triển các dự án lớn và thu hút đầu tư trên địa bàn. Về nông nghiệp, phát huy tốt các mô hình hiệu quả, ứng dụng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đối với quốc phòng - an ninh, cần chú ý giữ vững an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng. Về công tác xây dựng Đảng, phải chú trọng công tác đào tạo cán bộ, tập trung thực hiện tốt công tác dân vận; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chú trọng quy hoạch, sắp xếp, bố trí tổ chức bộ máy, cán bộ, gắn với viêc chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.045.051
Truy cập hiện tại 338