Tìm kiếm tin tức
Đảng ủy xã Hồng Kim: Tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện một số văn bản mới của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy
Số lượt xem 688Ngày cập nhật 26/10/2019

Ngày 23/10/2019, Đảng ủy xã Hồng Kim đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện một số văn bản mới của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hướng Nam - Bí thư Đảng ủy xã đã phát biểu khai mạc hội nghị và triển khai một số văn bản như Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý.

Đồng chí Hồ Thanh Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã triển khai một số văn bản như: Công văn số 637-CV/BDVTU, ngày 10/9/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội; Kế hoạch số 33-KH/ĐU, ngày 15/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng uỷ về việc thực hiện Kế luận 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trunh ương 8 (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước.

Đồng chí Hoàng Minh Nhật - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã triển khai một số nội dung sau: Kế hoạch số 33-KH/ĐU, ngày 15/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng uỷ về việc thực hiện Kết luận 52-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khoá X) về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước; Kế hoạch số 34-KH/ĐU, ngày 15/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng uỷ về thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh và hoan nghênh tinh thần học tập của toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là những đảng viên trẻ đã có ý thức tham gia học tập một cách đầy đủ và nghiêm túc.

VPĐU xã Hồng Kim
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.398
Truy cập hiện tại 338