Tìm kiếm tin tức
Tổ chức sơ tuyển công chức dự tuyển vào Văn phòng Huyện ủy năm 2019
Số lượt xem 754Ngày cập nhật 26/10/2019

Thực hiện Kế hoạch của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2019; sau thời gian thông báo nộp hồ sơ tuyển dụng; sáng ngày 24/10, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức sơ tuyển sàng lọc bước đầu đối với các hồ sơ hợp lệ dự tuyển. Dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy, Tổ trưởng; đồng chí Lê Tiên Sáu - UVBTV, Trưởng ban Tổ chức, Tổ phó; đồng chí Hồ Văn Đắp - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đồng chí Trần Trường Cung - HUV, Phó trưởng ban Tổ chức; đồng chí Hồ Quyết Thắng - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy.

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức làm việc tại Văn phòng Huyện ủy lần này như sau: Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam của một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc. Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng, tin học cấp độ A trở lên.

Ngoài ra, cần đảm bảo thêm điều kiện sau: Đối với vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.

Được biết đợt sơ tuyển công chức lần này, toàn huyện có 11 hồ sơ đủ điều kiện đăng ký tham gia; Tổ sơ tuyển Huyện ủy sẽ phỏng vấn chọn 04 hồ sơ gửi về Hội đồng tuyển dụng công chức Tỉnh ủy để tổ chức thi tuyển vào tháng 11/2019.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.569
Truy cập hiện tại 352