Tìm kiếm tin tức
Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp mở lớp tập huấn công tác tuyên giáo cho cơ sở năm 2019
Số lượt xem 664Ngày cập nhật 26/10/2019
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn của đồng chí Hồ Đàm Giang

Từ ngày 24 đến ngày 26/10, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2019 cho các đồng chí trưởng ban hoặc phó ban tuyên giáo đảng ủy, cán bộ tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy, đại diện khối khoa giáo. Đồng chí Hồ Đàm Giang - UVBTV, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Tuyên giáo đến dự và phát biểu khai mạc.

Trong đợt tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên giới thiệu: (1)Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trên địa bàn huyện hiện nay. (2)Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. (3)Đổi mới và tăng cường việc tham mưu các lĩnh vực khoa giáo trong công tác tuyên giáo ở cơ sở hiện nay. (4)Quán triệt và vận dụng Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng vào việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương. (5)Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Đàm Giang nhấn mạnh: Thông qua lớp tập huấn lần này, Ban Tuyên giáo Huyện ủy mong muốn các học viên tham gia lớp tập huấn cần tập trung cập nhật những thông tin mới về công tác tư tưởng, lý luận nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ; từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương; từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương; công tác tham mưu biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương và chuẩn bị nội dung văn kiện, cơ sở vật chất phục vụ đại hội Đảng các cấp.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.673
Truy cập hiện tại 363