Tìm kiếm tin tức
Hương Lâm: Tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy
Số lượt xem 724Ngày cập nhật 18/10/2019

Sáng ngày 17/10/2019, Đảng ủy xã Hương Lâm đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy, ban ngành đoàn thể, các đồng chí Bí thư chi bộ cùng toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị đã nghe đồng chí Hồ Xuân He – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Báo cáo viên Huyện ủy cùng đồng chí Nguyễn Anh Nế - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, đồng chí Hồ Văn Sáu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã triển khai tại hội nghị các nội dung chính cụ thể sau:

Kết luận 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về “tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị nhận sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng”; Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”; Quy định 205/QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về “việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.

Chỉ thị số 39- CT/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, tài sản công trong tình hình mới”; Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 23/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp”; Công văn 637-CV/BDVTU, ngày 10/9/2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về “ việc tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

- Kế hoạch 111 – KH/HU, ngày 4/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư ( khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Kế hoạch 112-KH/HU, ngày 4/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Kết luận 52 – KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước;

- Kế hoạch 113-KH/HU, ngày 17/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nhìn chung, sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung bám sát trên tinh thần chỉ đạo chung của Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy được kịp thời; nội dung triển khai cơ bản đã tập trung theo các nội dung trọng tâm, cốt lõi mà trong các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy đã nêu; công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo viên của Đảng ủy từng bước có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp và ngày càng có chiều sâu; thời gian học tập đảm bảo đúng quy định chung.

Vân Nhi
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.659
Truy cập hiện tại 365