Tìm kiếm tin tức
Họp Tổ 1 - Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện
Số lượt xem 783Ngày cập nhật 15/10/2019

Chiều ngày 14/10/219, Tổ 1 - Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đàm Giang - UVBTV, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Tổ trưởng; tham dự có đầy đủ các thành viên Tổ 1 - Tiểu ban Văn kiện.

 

Cuộc họp đã thông qua dự thảo Kế hoạch hoạt động của Tổ 1 - Tiểu ban Văn kiện; thông qua nội dung phân công các thành viên tham gia vào Văn kiện chính trị về xây dựng Đảng theo từng lĩnh vực phụ trách. Đây là công việc khó, đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian và phải làm nhiều lần; vì vậy, các thành viên Tổ 1 - Tiểu ban Văn kiện phải làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, cung cấp thông tin, dự báo và định hướng các công việc lớn trong nhiệm kỳ tới, làm cơ sở cho việc xây dựng nghị quyết sát đúng với tình hình thực tiễn của địa phương về công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổ Trưởng Tổ 1 Hồ Đàm Giang yêu cầu từng thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, thường xuyên rà soát, đánh giá công việc, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Văn kiện đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện. Văn kiện chính trị về phần xây dựng Đảng phải bảo đảm ngắn gọn, xúc tích và có tính khái quát cao, bố cục khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát được kết quả đạt được; công tác xây dựng Đảng trong Văn kiện phải có tính kế thừa cách thể hiện của Đại hội trước; có sự đổi mới, sáng tạo, phát triển, bao quát được các vấn đề và đề ra các giải pháp trọng tâm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, để tạo động lực phát triển mạnh mẽ của huyện trong nhiệm kỳ mới.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.157.545
Truy cập hiện tại 351