Tìm kiếm tin tức
Ban Chỉ đạo huyện A Lưới tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Số lượt xem 1207Ngày cập nhật 10/10/2019
Phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Nguyễn Quốc Cường - PCT, Tưởng BCĐ

Thực hiện Công văn số 85/BCĐTW-VPBCĐTW, ngày 12/8/2019 về việc Tổng kết và khen thưởng trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Sáng ngày 10/10/2019, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019. Đến dự có đồng chí Ngô Liều - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Ban Chỉ đạo tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Cường - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện dự và chủ trì Hội nghị.

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 diễn ra trên địa bàn huyện có sự vào cuộc cả hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo. Đặc biệt là sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy ngay từ đầu cuộc điều tra đã quán triệt và chỉ đạo sâu sát và đề nghị xử lí nghiêm túc những cán bộ công chức không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác điều tra nên tất cả 127 địa bàn đều điều tra sớm hơn tiến độ quy định. Các giám sát viên, Tổ trưởng luôn bám sát hộ nên chất lượng và thời gian luôn đạt được kết quả tốt.

Công tác tuyên truyền được thực hiện trên các kênh làm nâng cao nhận thức đến tận cơ sở nên hầu hết mọi người dân đều tích cực tham gia hợp tác tạo thuận lợi cho Điều tra viên khi đến điều tra tại hộ. Chương trình CAPI; Trang Web điều hành tác nghiệp cũng tạo điều kiện rất lớn trong thời gian về các bước nhảy so với phiếu giấy đồng thời tạo điều kiện cho các tổ trưởng kiểm tra các lỗi sai sót của Điều tra viên trong qua trình ghi phiếu, để nhắc nhở kịp thời.

Sáng sớm ngày 01/4/2009, trên toàn huyện đồng loạt làm lễ ra quân. Tất cả các thành viên BCĐ, Văn phòng BCĐ cấp huyện, Giám sát viên cấp tỉnh, ĐTV và tổ trưởng cấp xã đều tập trung đầy đủ tại trụ sở UBND xã để làm lễ ra quân vào 7h30 sáng như hướng dẫn. Công tác nghiệm thu ở cấp huyện được tiến hành nhanh gọn đạt kết quả cao. Do công tác chuẩn bị bố trí tổ chức khoa học và hợp lí nên kết thúc sớm mặc dù đơn vị hành chính nhiều nhất tỉnh. Xã đầu tiên nghiệm thu là Hương Phong (ngày 11/4); xã cuối cùng là Phú Vinh và Thị Trấn (24/4/2019).

Báo cáo kết quả tổng điều tra cho thấy: Vào lúc 0 giờ, ngày 01/4/2019 tổng dân số toàn huyện là 48.543 người; trong đó: Nam 24.224 người, nữ 24.319 người (chưa tính Công An và Quân đội); có 7.493 người sống ở khu vực thành thị, chiếm 15.43%; đến ngày 30/7/2019 Ban Chỉ đạo tỉnh phân bổ thêm 875 người là lực lượng A trên địa bàn huyện nên số lượng dân số đã thay đổi; tổng dân số đến nay (30/9/2019) là: 49.418 người; trong đó: Nam 25.028 người; nữ 24.390 người. (Số người bổ sung này không làm cơ sở để tính cho các chỉ tiêu khác như qui mô hộ, dân số chia theo dân tộc; tỷ số giới tính… vì Ban Chỉ đạo tỉnh mới phân bổ tổng số mà không phân bổ chi tiết) .        

Sau 10 năm kể từ cuộc Tổng điều tra dân số năm 2009 cả huyện tăng thêm 6.754 người, bình quân mỗi năm tăng 675 người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm thời kỳ 2009 - 2019 là 1,39% năm. Tỷ lệ tăng dân số bình quân hàng năm thời kỳ 1999 - 2009 tăng 2,0%. Như vậy sau 10 năm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân giảm được 0,61%.

Tỷ số giới tính của dân số được định nghĩa là số nam trên 100 nữ. Tỷ số giới tính của Việt Nam luôn ở mức dưới 100 kể từ năm 1960. Nguyên nhân chính của tình trạng này là nam giới có mức tử vong trội hơn và chịu ảnh hưởng nặng nề của 2 cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, tỷ số này đang có xu hướng tăng dần từ năm 1979. Do kết thúc chiến tranh và tỷ số giới tính khi sinh cũng tăng khá nhanh trong mấy năm gần đây. Tỷ số giới tính của dân số Việt Nam đạt 96,7 nam trên 100 nữ vào Tổng điều tra năm 1999, đến năm 2009 cho thấy tỷ số giới tính đã tiếp tục tăng lên và đạt ở mức 98,1 nam trên 100 nữ.

Tại A Lưới, qua 2 cuộc Tổng điều tra năm 1999 và 2009, cho thấy tỷ số giới tính đang ở mức cao hơn 100, có nghĩa là tổng số nam luôn lớn hơn nữ. Tuy nhiên mức lớn hơn không đáng kể và cũng đã có xu hướng cân bằng giảm dần. Tỷ số giới tính của A Lưới năm 1999 là: 100,9 nam trên 100 nữ. Đến Tổng điều tra năm 2009 cho thấy tỷ số giới tính đã giảm còn ở mức 100,2 nam trên 100 nữ. Với kết quả trên cho thấy tỷ số giới tính giữa nam và nữ đang ở mức tương đương, mặc dù có sự chênh lệch nhỏ về nam nhưng không đáng kể.

Đến năm 2019 thì tỷ số giới tính huyện A Lưới ở mức: 99,61 nam trên 100 nữ; riêng khu vực thành thị tỷ số giới tính là 96,82 nam/100 nữ; còn khu vực nông thôn 100,13 nam trên 100 nữ. Như vậy tỷ số giới tính có sự chuyển biến rõ rệt, đặc biệt là ở khu vực Thị trấn. Số bé trai sinh ra trong 10 năm thấp hơn số bé gái, qua đây cho thấy việc sinh con đã bình đẳng, không có trọng nam khinh nữ và có sự can thiệp của ngành Y tế khi mang thai của phụ nữ. Sự chuyển biến về nhận thức trong vấn đề sinh con của người dân ngày càng được nâng lên.

Toàn huyện có 12.796 hộ, tăng so 10 năm trước 2.936 hộ bằng 22,94%, bình quân một năm tăng 293 hộ; mỗi hộ bình quân có 3,8 người.

Qua phân tích cho thấy quy mô hộ tăng nhanh hơn tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, việc tăng này nhằm mục đích tách phần lớn là hộ của các cặp vợ chồng mới xây dựng gia đình ra khỏi bố mẹ với nhiều mục đích về xã hội như: tranh thủ hộ nghèo, xóa nhà tạm, cứu trợ và các mục đích nhằm hưởng lợi các dịch vụ khác…

Về dân số chia theo dân tộc: Trong tổng số 48.543 người thì có 38.121 người là các các dân tộc thiểu số, chiếm 78,50%, trong đó dân tộc Tà ôi, Pa Ko, Pa hi là 33.139 người, (Cuộc Tổng điều tra này chưa tách dân tộc Pa ko ra khỏi Tà ôi được); dân tộc Cơ tu 4.778 người. Dân tộc Vân kiều 61 người; dân tộc mường 55 người; các dân tộc khác nhỏ lẻ không đáng kể. Dân tộc kinh có 10.643 người, chiếm 21,5%. Hiện này, trên địa bàn huyện toàn bộ có 27 dân tộc anh em làm ăn và sinh sống.

Về lao động: Toàn huyện có 28.717 lao động trong độ tuổi chiếm 59,16% trong tổng dân số; số người trên độ tuổi lao động có 4.734 người. Số người dưới 15 tuổi là 15.092 người. Chúng ta đang ở trong thời kỳ dân số vàng nên tạo ra lợi thế cạnh tranh của nguồn lao động, lao động trẻ dồi dào, giá rẻ, đặc biệt là có khả năng sáng tạo làm ra của cải vật chất cho xã hội. Cơ cấu dân số "vàng" tức là số người trong độ tuổi lao động cao hơn số người phụ thuộc (cứ 2 người trong độ tuổi lao động mới phải “gánh” một người ngoài độ tuổi lao động.

Tuy nhiên chất lượng đội ngũ lao động này không cao mới qua đào tạo sơ đẳng, thu nhập từ những lao động này mang lại thấp, bấp bênh, hiệu quả chưa lớn. Cần có sự đầu tư lớn về nhân lực, đào tạo về khoa hoc kỹ thuật mới nâng cao hiệu quả tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống Chính trị cùng với sự nổ lực của toàn bộ lực lượng tham gia điều tra nên Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện A Lưới được xếp đứng thứ 2 toàn tỉnh; 10 tập thể và 22 cá nhân được khen thưởng; trong đó: Có 01 Bằng khen về cá nhân của Bộ kế hoạch và Đầu tư; một Bằng khen tập thể của Chủ tịch UBND tỉnh.

Một số hình ảnh về cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.246.285
Truy cập hiện tại 275