Tìm kiếm tin tức
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Huyện ủy
Số lượt xem 1161Ngày cập nhật 08/10/2019

Sáng ngày 08/10/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Văn Hải - UVBTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân; tham gia làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Sửu - TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hồ Văn Đắp - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT; đồng chí Hồ Quyết Thắng - HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy; đồng chí Hoàng Công Thành - HUV, Chánh Thanh tra huyện.

 

Báo cáo tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy nêu rõ: Trong 9 tháng đầu năm 2019, công tác tiếp dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tổ chức 05 đợt tiếp công dân tại 05 xã (Hồng Thượng 10 công dân với 13 ý kiến, Hồng Hạ 03 công dân với 06 ý kiến, xã Nhâm 15 công dân với 26 ý kiến, Phú Vinh 01 công dân với 02 ý kiến và Sơn Thủy không có công dân nào tham gia) đã có 29 công dân tham gia với 47 ý kiến, kiến nghị, phản ánh.

Công tác tiếp dân của lãnh đạo UBND huyện: Tổ chức 11 lượt tiếp công dân định kỳ tại các xã Hương Nguyên (2 đợt), Phú Vinh, Hồng Thượng, Hồng Trung, Hồng Thái (2 đợt), Hồng Vân (2 đợt), A Roàng, A Đớt và Hồng Bắc. Có 50 lượt công dân tham gia ý kiến phản ánh liên quan đến: Cấp giấy quyền sử dụng đất; quản lý, bảo vệ rừng; nguy cơ ô nhiễm vùng đầu nguồn nước sạch; thu tiền điện nhiều bất cập; công tác đền bù giải phóng mặt bằng; hỗ trợ đền bù Dự án hạ tầng công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp A Co; chi trả 50% đất, 50% tiền cho các hộ bị ảnh hưởng do thủy điện A Lưới; sửa chữa đường giao thông của thôn; lắp đặt nước sạch…Tại các buổi tiếp, các ý kiến phản ánh, kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của công dân đã được lãnh đạo UBND huyện tiếp thu, trả lời, giải thích thỏa đáng và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai, thực hiện để giải quyết cho công dân.

Tiếp công dân tại trụ sở UBND huyện 19 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách, hộ nghèo, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ban Tiếp công dân đã tiếp nhận và mời các cơ quan, đơn vị liên quan đến trực tiếp trả lời cho công dân. Một số đơn, thư ngoài thẩm quyền đã chuyển cho các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết.

Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư của công dân: Các cơ quan, ban, ngành trực thuộc UBND huyện và UBND xã, thị trấn đã tiếp nhận 108 đơn, trong đó: 75 đơn phản ánh, kiến nghị; 32 đơn tranh chấp đất đai và 01 đơn trình. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện 32 đơn, đã giải quyết 29, còn 03 đơn kiến nghị, phản ánh. Đơn thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã: 72 đơn, 40 đơn kiến nghị, phản ánh và 32 đơn tranh chấp đất đai. Hiện nay, đã giải quyết xong 57 đơn (26 tranh chấp và 31 kiến nghị, phản ánh); đang giải quyết 15 đơn (06 tranh chấp và 09 phản ánh).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Văn Hải ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác nội chính 9 tháng đầu năm và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân; đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện trong thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân; bằng nhiều hình thức, chú trọng về chiều sâu và tính hiệu quả; cần quan tâm, đẩy mạnh công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lượng và duy trì chế độ giao ban Khối Nội chính huyện, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; nghiên cứu đưa vào áp dụng mô hình phối hợp chung giữa các cơ quan, đơn vị Khối Nội chính huyện trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.390.884
Truy cập hiện tại 302