Tìm kiếm tin tức
Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác xây dựng Đảng
Số lượt xem 1130Ngày cập nhật 16/09/2019
Đặt vấn đề làm việc của Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Thực hiện Quyết định số 1817-QĐ/BTCTU, ngày 19/6/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hộ Đảng các cấp về công tác xây dựng Đảng: Tổ chức đảng và đảng viên, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới.

 

Sau gần hai tuần làm việc kể từ ngày công bố Quyết định (sáng 5/9), các thành viên Đoàn kiểm tra đã nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, thu thập thông tin có liên quan, làm việc với cấp ủy, tập thể lãnh đạo 08 đơn vị trực thuộc Huyện ủy.

Để có cơ sở hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, sáng ngày 13/9/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đoàn kiểm tra đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy để nghe Báo cáo tự kiểm tra của đơn vị.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Thị Sửu đã báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; theo đó, trong điều kiện là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng Huyện ủy A Lưới đã chủ động, sáng tạo thực hiện một số cách làm hiệu quả trong công tác cán bộ gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế như: Chú trọng tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp; có quan điểm đúng đắn, phù hợp về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; lựa chọn việc cụ thể để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; chủ động ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị sau đợt kiểm tra lần này, Ban Thường vụ Huyện ủy A Lưới tiếp tục kiểm tra cấp dưới để tháo gỡ ngay những vướng mắc; đồng thời yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra phải có chất lượng, hiệu quả, kết luận trong quá trình kiểm tra phải tìm ra ưu điểm, cách làm mới, hay, hiệu quả của huyện để nhân rộng và những hạn chế, vướng mắc từ đó có kế hoạch khắc phục, tháo gỡ. Qua kiểm tra sẽ đúc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn các nghị quyết.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.390.943
Truy cập hiện tại 311