Tìm kiếm tin tức
Hồng Quảng: Tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
Số lượt xem 1027Ngày cập nhật 29/08/2019

Ngày 28/8/2019, UBND xã Hồng Quảng tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Đồng chí Lê Thị Lang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chính trị viên Ban CHQS xã; đồng chí Hồ Văn Ngực - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã và đồng chí Hồ Văn La - ĐUV, Chỉ Huy trưởng Ban CHQS xã đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Chỉ Huy Phó Dự bị động viên Ban CHQS huyện A Lưới; tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; tập thể CBCC xã; lãnh đạo trạm Y tế xã; các đồng chí Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, Thôn đội trưởng, Công an viên của 4 thôn trên địa bàn xã.

Tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu đã nghe đồng chí Hồ Văn La - ĐUV, Chỉ Huy Trưởng Ban CHQS xã, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND xã thông qua Báo cáo sơ kết 10 năm xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã triển khai thực hiện nghiêm túc các đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân; trọng tâm là những quan điểm, chủ trương của Đảng về quốc phòng, an ninh được thể hiện trong văn kiện Đại hội lần thứ X, XI, XII; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình tình mới; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về “Xây dựng khu vực phòng thủ”; Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa XI) về: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 02/2016/NĐ-CP của chính phủ về khu vực phòng thủ; Luật Quốc phòng năm 2018. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, nhân dân từng bước được nâng cao, góp phần bảo đảm cho các hoạt động quân sự, quốc phòng ở cơ sở được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Chủ động ngăn ngừa và làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và phần tử xấu; giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xã ngày càng vững chắc.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Chỉ Huy Phó Dự bị động viên Ban CHQS huyện A Lưới đã biểu dương những thành tích mà Cấp ủy, chính quyền và Lực lượng vũ trang xã Hồng Quảng đã đạt được trong 10 năm qua.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang của xã phải thường xuyên cảnh giác, nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh; kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền có đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống; kiên quyết không để bị động, bất ngờ. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành cấp xã và các chi bộ, thôn quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trực tiếp là chủ trương, quan điểm về quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng mới được ban hành.

Ban CHQS xã, Ban Công an xã phải chủ động tham mưu nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; trong đó phải coi trọng hơn nữa xây dựng khu vực phòng thủ cấp xã vững chắc. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh, nhất là trên các hướng chiến lược, địa bàn trọng điểm. Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của toàn dân đối với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt công tác chính sách, tạo sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các biểu hiện cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác; không để suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tiếp tục đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tăng thêm niềm tin yêu của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, Cấp ủy, Chính quyền đã biểu dương, khen thưởng 05 tập thể và 05 các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nền Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Đ/c Bí thư Đảng ủy và Đ/c Phó Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nền QPTD

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chính trị viên Ban CHQS xã Lê Thị Lang tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Chỉ Huy Phó Dự bị động viên Ban CHQS huyện A Lưới; đồng thời kêu gọi đại biểu tham dự Hội nghị với tinh thần trách nhiệm cao chúng ta quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trong những năm tiếp theo.

Hồ Văn Một - VPĐU
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.390.939
Truy cập hiện tại 310