Bộ máy tổ chức Ban Tổ chức Huyện ủy
Số lượt xem 6975Ngày cập nhật 07/10/2018

 

Đoàn Thanh Hùng

UVBTV - Trưởng ban

Điện thoại: 0912 999 443

Email:dthung.ttaluoi@thuathienhue.gov.vn

Thái Văn Nhân

Trần Trường Cung

HUV - Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0935 074 999

Email: tvnhan.hual@gmail.com

Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0978 819 878

Email: truongcungtran108@gmail.com

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Lê Thanh Quý

Chuyên viên

039 5773151

 

2

Hồ Thìn

Chuyên viên

0834 160879

gningthin@gmail.com

3

Lê Mai Linh

Chuyên viên

03 7676 7474

linh.btchuy@gmail.com

 
       
Xem tin theo ngày