Bộ máy tổ chức Ban Tổ chức Huyện ủy
Số lượt xem 8648Ngày cập nhật 07/10/2018

 

Đoàn Thanh Hùng

UVBTV - Trưởng ban

Điện thoại: 0912 999 443

Email:dthung.ttaluoi@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Văn Tý

Trần Trường Cung

 Phó Trưởng ban trực

Điện thoại: 0914 480592

Email: nguyenvanty72@gmail.com

Phó Trưởng ban

Điện thoại: 0978 819 878

Email: truongcungtran108@gmail.com

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ mail

1

Hồ Thìn

Chuyên viên 0834 160879

gningthin@gmail.com

2

Lê Mai Linh

Chuyên viên

03 7676 7474

linh.btchuy@gmail.com

3

Hồ Thị Hằng Chuyên viên 0985004125 hangho0286@gmail.com

 

       
Xem tin theo ngày