Tìm kiếm tin tức

Thư viện ảnh A Lưới: Sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII
Số lượt xem 682Ngày cập nhật 09/08/2020

Đến nay, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy A Lưới đã hoàn thành tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo đúng quy định hướng dẫn của Đảng. Để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII sẽ khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 12.8.2020 thành công; nhiều ngày qua, các cấp, các ngành, mặt trận, đoàn thể trong toàn huyện tăng cường công tác tuyên tuyên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng: trên hệ thống loa truyền thanh, pa-nô, áp-phích, băng rôn, khẩu hiệu, băng ngang đường…, trang trí ở khắp nơi trên địa bàn huyện, tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị ở cơ sở.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội; những quan điểm chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện của đại hội đảng các cấp, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.045.256
Truy cập hiện tại 457