Tìm kiếm tin tức

 

Tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 huyện A Lưới
Số lượt xem 489Ngày cập nhật 28/05/2021

1. Diễn biến cuộc bầu cử; tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu

Ngay sau giờ khai mạc, cử tri ở các địa phương đã tiến hành đi bầu bầu cử đông đủ. Tình hình diễn biến cuộc bầu cử ở huyện khá khẩn trương, sôi nổi. Tổng số cử tri toàn huyện là 31.607, giảm 22 cử tri so với số liệu đã báo cáo tại thời điểm khai mạc do các đơn vị, địa phương sai sót trong việc lập, tổng hợp, thống kê số lượng cử tri.

Tiến độ cử tri đi bầu trong ngày bầu cử: Đúng 19 giờ, tất cả các Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh tuyên bố kết thúc bỏ phiếu, toàn huyện đã có 31.607/31.629 cử tri tham gia đi bầu đạt tỉ lệ 99,94% cử tri; trong đó, các xã A Roàng, Lâm Đớt, Đông Sơn, Hương Nguyên, Hồng Hạ, Hồng Thượng, A Ngo, Hồng Thái, Quảng Nhâm, Hồng Bắc, Hồng Kim, Trung Sơn, Hồng Vân, Hồng Thủy có 100% cử tri tham gia đi bầu; tỉ lệ tại các xã còn lại còn lại như sau: Xã Hương Phong đạt 99,71%, xã Phú Vinh đạt 99,47%, xã Sơn Thủy 99,82%, thị trấn A Lưới 99,76%.

2. Không khí ngày bầu cử, dư luận trong nhân dân về cuộc bầu cử và những người ứng cử

Hưởng ứng sự vận động và thông báo của các Tổ bầu cử trên hệ thống truyền thanh trước và sau thời điểm khai mạc bỏ phiếu, ngay từ sáng sớm, các cử tri đã đến các khu vực bỏ phiếu để tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử của mình theo luật định nhưng vẫn đúng thành phần và đảm bảo số lượng tham dự theo quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sự tham gia của đông đảo cử tri đã thể hiện không phí phấn khởi, tinh thần trách nhiệm trước sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương, quê hương nhằm lựa chọn những đại biểu ưu tú để bầu vào các cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.

3. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử

Mặc dù tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp, nhưng Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Ủy ban bầu cử huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị (Công an, Quân sự...) chủ động triển khai kế hoạch bảo vệ, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt, trước ngày bầu cử, trong giờ bầu cử và sau ngày bầu cử 23/5/2021, các lực lượng Công an, Quân đội và dân quân trên địa bàn huyện đã triển khai tốt công tác bảo vệ các điểm bầu cử. Vì vậy, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được bảo đảm, ổn định.

4. Các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử

UBBC huyện và UBBC các xã, thị trấn được phân bổ kinh phí (02 đợt) cho các xã, các cơ quan, đơn vị phụ trách công tác tổ chức bầu cử với tổng số tiền 3.071.700.000  đồng. Ngoài ra, các điều kiện khác về cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, kịp thời, chu đáo, kỹ lưỡng, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo cho cuộc bầu cử phải được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

5. Kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu Quốc hội (Đơn vị bầu cử số 01 tại huyện A Lưới)

- Tổng số cử tri trong danh sách: 31.629 người (Nam: 15.790, Nữ: 15.839).

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 31.607, (Nam: 15.782, Nữ: 15.825)

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 99,93%

- Số người ứng cử           : 05 người.

- Số đại biểu được bầu    : 03 đại biểu.

- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử như sau:

+ Bà Hoàng Thị Phương Hiền được 3.154 phiếu, đạt 10,00% phiếu hợp lệ;

+ Bà Lê Thị Thu Hương được 5.112 phiếu, đạt 16,22% phiếu hợp lệ;

+ Ông Phạm Trường Sơn được 25.911 phiếu, đạt 82,19 % phiếu hợp lệ;

+ Bà Nguyễn Thị Sửu (Kê Sửu, Nguyễn Thị Hường) được 28.790 phiếu, đạt 91,32% phiếu hợp lệ.

6. Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh số: 14)

- Tổng số cử tri trong danh sách: 31.629 người (Nam: 15.790, Nữ: 15.839).

- Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 31.607, (Nam: 15.782, Nữ: 15.825)

- Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử: 99,93%

- Số người ứng cử: 05 người.

- Số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Số đại biểu trúng cử: 03 đại biểu.

7.  Đại biểu HĐND cấp huyện

- Tổng số cử tri trong danh sách: 31.449 người (trong đó có 15.638 nam và 15.881 nữ).

- Số cử tri đi bỏ phiếu: 31.439 người (đạt tỷ lệ 99,97%).

- Số người ứng cử: 52 người.

- Số đại biểu được bầu: 31 đại biểu.

- Số đại biểu trúng cử: 31 đại biểu.

- Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.

*Chất lượng cụ thể như sau:

Về cơ cấu, thành phần

- Nữ: 07 người (chiếm tỷ lệ 22,58%).

- Dân tộc thiểu số: 19 người (chiếm tỷ lệ 61,29%).

- Trẻ tuổi: 07 người (chiếm tỷ lệ 22,58%).

- Ngoài Đảng: 00 người (chiếm tỷ lệ 00,00%).

- Tái cử: 18 người (chiếm tỷ lệ 58,06%).

- Tôn giáo: 00 người (chiếm tỷ lệ 00,00%).

Về trình độ chuyên môn

- Sau đại học:  04 người (chiếm tỷ lệ 12,90 %).

- Đại học: 26 người (chiếm tỷ lệ 83,87 %).

- Dưới đại học: 01 người (chiếm tỷ lệ 3,23 %).

Về trình độ lý luận chính trị

- Cử nhân, cao cấp          : 24 người (chiếm tỷ lệ 77,42 %).

- Trung cấp: 07 người (chiếm tỷ lệ 22,58 %).

8. Đại biểu HĐND cấp xã

- Tổng số cử tri trong danh sách: 30.765 người (trong đó có 15.024 nam và 15.741 nữ).

- Số cử tri đi bỏ phiếu: 30.730 người (đạt tỷ lệ 99,88%).

- Số người ứng cử: 553 người.

- Số đại biểu được bầu: 329 đại biểu.

- Số đại biểu trúng cử: 328 đại biểu.

- Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu lại, bầu thêm.

* Chất lượng cụ thể như sau:

Về cơ cấu, thành phần

- Nữ: 79 người (chiếm tỷ lệ 24,09%).

- Dân tộc thiểu số: 267 người (chiếm tỷ lệ 81,40%).

- Trẻ tuổi: 146 người (chiếm tỷ lệ 44,51%).

- Ngoài Đảng: 8 người (chiếm tỷ lệ 2,44%).

- Tái cử: 201 người (chiếm tỷ lệ 41,88%).

- Tôn giáo: 0 người (chiếm tỷ lệ 0%).

Về trình độ chuyên môn

- Sau đại học: 9 người (chiếm tỷ lệ 2,59 %).

- Đại học: 225 người (chiếm tỷ lệ 64,66 %).

- Dưới đại học: 94 người (chiếm tỷ lệ 13,51 %).

Về trình độ lý luận chính trị

- Cử nhân: 0 người (chiếm tỷ lệ 0 %).

- Cao cấp: 11 người (chiếm tỷ lệ 3,16 %).

- Trung cấp: 224 người (chiếm tỷ lệ 64,37 %).

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.390.942
Truy cập hiện tại 311