Tra cứu văn bản
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
85 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
333-BC/HU06/08/201906/08/2019tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
109-KH/HU31/07/201931/07/2019Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
330-BC/HU24/07/201924/07/2019tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân
329-BC/HU22/07/201922/07/2019kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị
38-CT/TU18/07/201918/07/2019về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 271.802
Truy cập hiện tại 284