Tra cứu văn bản
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
72 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
103-KH/HU31/05/201931/05/2019thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư; chỉ thị 33-CT/TU, ngày 09/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
309-BC/HU08/05/201908/05/2019kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
302-BC/HU25/04/201925/04/2019sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) gắn với 04 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 14/4/2015 của Tỉnh ủy (khóa XIV)
303-BC/HU25/04/201925/04/2019tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW, của Bộ Chính trị (khóa X)
301-BC/HU22/04/201922/04/2019kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới mới
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Tìm kiếm tin tức
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 86.987
Truy cập hiện tại 37