Lĩnh vực Năm
Nội dung tìm 
Có 110 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
NQ/HU31/08/202031/08/2020Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025
01-CTr/HU31/08/202031/08/2020thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
164-KH/TU17/08/202017/08/2020tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
49-CT/TU14/08/202014/08/2020về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp
424-BC/HU07/07/202007/07/2020kết quả thực hiện Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận cơ quan nhà nước các cấp
423-BC/HU07/07/202007/07/2020sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư
422-BC/HU30/06/202030/06/2020tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 07/6/2016 của Huyện ủy về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện A Lưới giai đoạn 2016 - 2020
144-KH/HU29/06/202029/06/2020tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII
407-BC/HU18/05/202018/05/2020sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ chị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
408-BC/HU18/05/202018/05/2020tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/10/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội"
406-BC/HU13/05/202013/05/2020kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Chỉ thị 27) và Quy định 1963-QĐ/TU, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Quy định 1963).
405-BC/HU12/05/202012/05/2020tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị "về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"
404-BC/HU08/05/202008/05/2020kết quả thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2018 của Bộ Chính trị và Quy định 2083-QĐi/TU, ngày 18/7/2019 của Ban THường vụ Tỉnh ủy
403-BC/HU08/05/202008/05/2020sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
141-KH/HU08/05/202008/05/2020thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiên Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
44-CT/TW16/04/202016/04/2020CỦA BAN BÍ THƯ về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị
173-TB/TW06/04/202006/04/2020KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng
393-BC/HU31/03/202031/03/2020tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) "về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
395-BC/HU31/03/202031/03/2020tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư "về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
394-BC/HU31/03/202031/03/2020tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23456
Tìm kiếm tin tức

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 817.787
Truy cập hiện tại 12