Tra cứu văn bản
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
103 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
144-KH/HU29/06/202029/06/2020tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII
407-BC/HU18/05/202018/05/2020sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ chị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
408-BC/HU18/05/202018/05/2020tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW, ngày 27/10/2010 của Ban Bí thư (khóa X) về "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội"
406-BC/HU13/05/202013/05/2020kết quả thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Chỉ thị 27) và Quy định 1963-QĐ/TU, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Quy định 1963).
405-BC/HU12/05/202012/05/2020tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị "về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Tìm kiếm tin tức

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 480.563
Truy cập hiện tại 6