Văn phòng Huyện ủy A Lưới làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Số lượt xem 180Ngày cập nhật 01/10/2020

Như chúng ta đã biết, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh dù bận trăm công nghìn việc, nhưng Bác vẫn luôn quan tâm đến công tác Văn phòng, công tác tham mưu - phục vụ các cấp lãnh đạo. Dịp ấy vào Tết Nguyên Đán năm 1950, khi Bác Hồ đến thăm cán bộ, nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng đóng ở Chiến khu Việt Bắc, tại đây sau khi đi thăm hỏi, động viên, chúc mừng năm mới Người đã phát biểu dặn dò: “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng....cho nên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật, để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”…

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy Đảng và 44 năm Ngày thành lập Văn phòng Huyện ủy huyện A Lưới; lời phát biểu lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào dịp Tết Nguyên Đán năm 1950, ngày càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết, đó vừa là lời căn dặn sâu sắc, vừa là kim chỉ nam cho các hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Văn phòng cấp ủy toàn quốc nói chung và cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ của Văn phòng Huyện ủy A Lưới nói riêng.

Lâu nay, mỗi chúng ta đều biết trong xã hội vẫn còn tồn tại quan niệm Văn phòng là cơ quan “làm dâu trăm họ”, họ nghỉ rằng công việc Văn phòng là “bưng, bê, kê, đặt”, “quyền rơm, vạ đá”,.... Nhưng trong thực tế công việc hàng ngày cho thấy cách hiểu như vậy là chưa thực sự thuyết phục và có phần xem nhẹ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng. Theo Từ điển Tiếng Việt: Văn phòng là bộ phận phụ trách công việc giấy tờ, hành chính trong một cơ quan, đơn vị. Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng: Văn phòng Là một bộ phận không thể thiếu trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp…Văn phòng gắn liền với quá trình ra đời, tồn tại và phát triển của cơ quan, đơn vị, có vị trí, vai trò quan trọng, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Văn phòng không chỉ đơn thuần thực hiện các công việc giấy tờ, hành chính mà còn được giao nhiều chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vừa giúp việc, tham mưu, vừa đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; là “đầu mối công việc” được lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, đơn vị ủy quyền “thừa lệnh” trong triển khai, giải quyết nhiều nội dung công việc quan trọng; hiệu quả hoạt động của Văn phòng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động chung của toàn bộ cơ quan, đơn vị, tổ chức….

TTHU làm việc với lãnh đạo VPHU

Có thể nhận thấy rằng, có nhiều cách tiếp cận, nhiều định nghĩa về Văn phòng, nhưng chung nhất có thể nói: Văn phòng là bộ máy tham mưu, điều hành tổng hợp, đầu mối điều phối mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức…; là trung tâm thu thập, xử lý và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo; là nơi chăm lo mọi lĩnh vực phục vụ quản trị, hậu cần bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết cho hoạt động chung của cơ quan, tổ chức đó. Xuất phát từ thực tế, sự tồn tại của công tác Văn phòng là một yếu tố khách quan, có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức, bởi vì Văn phòng là cơ quan tổng hợp, có những đóng góp đắc lực trong công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành. Nếu Văn phòng chỉ thiên về công tác hậu cầu, phục vụ sẽ là “Văn phòng yếu” chưa đúng với chức năng của mình.

Như vậy, chúng ta có thể hiểu và nhận định rằng: “Đừng nghĩ rằng cứ điều ai về làm Văn phòng cũng được và ai cũng làm được Văn phòng”, đặc biệt là Văn phòng cấp ủy, đây là nhận định rất đúng đắn, mang tính khái quát cao và là lời nhắc nhở sâu sắc tới lãnh đạo, cán bộ, công chức của cơ quan đảng, chính quyền, tổ chức các cấp, các ngành cần phải nâng cao nhận thức đúng đắn, toàn diện và có sự quan tâm đặc biệt tới vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, chăm lo xây dựng tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức làm công tác văn phòng, tạo điều kiện tốt nhất để Văn phòng phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp việc. Tuy mỗi người được đào tạo một chuyên ngành khác nhau nhưng khi vào Văn phòng công tác, các cán bộ, chuyên viên phải tích cực học hỏi để có những hiểu biết tổng hợp về các ngành, lĩnh vực; luôn tự giác rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, vững vàng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ; trong hoạt động công vụ, luôn quán triệt và bám sát nguyên tắc “kịp thời, chính xác và hiệu quả”, để dự báo chính xác, tham mưu đúng, trúng, sâu, toàn diện, tổng hợp giúp lãnh đạo cơ quan, tổ chức điều hành công việc trôi chảy.

Việc làm theo lời dạy của Bác Hồ là “nắm được tình hình”, ở đây được hiểu chính là sự nhạy bén, sáng tạo, chuyên nghiệp, trong khả năng dự báo tình hình của cán bộ, công chức Văn phòng, để từ đó có những đề xuất đúng đắn trong hoạt động tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo. Chức năng tham mưu - tổng hợp được thể hiện trong từng nhiệm vụ cụ thể, như tham mưu: Xây dựng quy định, quy chế, nội quy làm việc… và giúp lãnh đạo đôn đốc việc triển khai thực hiện theo quy định, quy chế, nội quy làm việc; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc, kế hoạch công tác, thông tin tổng hợp, quản lý công nghệ thông tin - cơ yếu, công tác nội chính - tiếp công dân; là đầu mối được cấp ủy ủy quyền làm người phát ngôn của Đảng bộ huyện; là đơn vị lưu trữ hồ sơ các loại, bảo vệ bí mật thông tin của Đảng, Nhà nước, các Tổ chức chính trị - xã hội…

Ngoài ra, Văn phòng còn có nhiệm vụ phục vụ các hoạt động lễ tân, đối nội, đối ngoại hằng ngày, như: Tổ chức các hội nghị, cuộc họp, giao ban, hội thảo, các buổi làm việc và các chuyến đi công tác của lãnh đạo, quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, tiếp khách... Hai chức năng tham mưu - tổng hợp và phục vụ có sự đan xen, có mối quan hệ mật thiết với nhau, theo đó: Tham mưu là để phục vụ và trong phục vụ có sự tham mưu, đề xuất.

BCH Đảng bộ CQHU chụp ảnh với tổ chỉ đạo Tỉnh ủy

Mặt khác, công tác tham mưu không chỉ là đề xuất các chủ trương, công việc mà còn phải tham mưu được các phương pháp, cách thức tổ chức triển khai thực hiện phù hợp, khoa học, hiệu quả giúp lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc trôi chảy, thuận lợi. Bác Hồ đã từng dạy: …“Tham mưu mà làm việc theo kiểu dĩ hòa vi quý, cố làm đẹp lòng cấp trên bằng bất cứ giá nào thì chỉ có hại cho quốc kế dân sinh”… và Người cũng từng động viên cán bộ, công chức, nhân viên làm công tác Văn phòng: “Bây giờ chưa có kinh nghiệm, chưa hiểu biết về công tác tham mưu, có khó khăn đấy, nhưng phải cố gắng vừa làm, vừa học, có quyết tâm thì khó mấy cũng làm được”…

Chính vì vậy, người làm công tác Văn phòng, không đơn thuần là giúp việc cho lãnh đạo mà còn phải là người có bản lĩnh, có năng lực, có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thực, thẳng thắng, nghiêm túc, chủ động, sáng tạo, độc lập, thích ứng cao trong công việc, luôn cần cù, tỉ mỉ, thận trọng và có tính chuyên nghiệp, nguyên tắc cao; phải là người có khả năng chỉ đạo, điều phối công việc, có khả năng phân tích tổng hợp và nhạy bén với nhiệm vụ chính trị, có tư duy biện chứng, không định kiến, hẹp hòi, không bảo thủ, không cảm tính, vụ lợi; dám nghỉ, dám làm, dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm, dám đấu tranh bảo vệ cái đúng, không sợ trù dập.

Đoàn chủ tịch Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII nhận lẵng hoa chúc mừng

Bên cạnh việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thì cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ làm công tác Văn phòng phải biết bảo vệ bí mật Nhà nước. Nói về lĩnh vực này, Bác Hồ nhiều lần căn dặn, phải nâng cao cảnh giác cách mạng, không được lơ là, chủ quan, mất tập trung, phải tuyệt đối giữ gìn bí mật của cơ quan, tổ chức và của Đảng, Nhà nước. Người nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và yêu cầu các cơ quan và các đoàn thể cần phải xem trọng giáo dục, nghiêm chỉnh chấp hành và thường xuyên kiểm tra công tác này. Như vậy, để giữ gìn những thành quả của cách mạng thì mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân nói chung và cán bộ, công chức Nhà nước làm công tác Văn phòng nói riêng đều phải nêu cao tinh thần và thực hiện nghiêm túc việc giữ bí mật. Đây là công việc thường xuyên, ở mọi lúc, mọi nơi và là trách nhiệm của người làm công tác Văn phòng cấp ủy.

Phát huy tinh thần: “Tham mưu là để phục vụ, trong phục vụ có tham mưu”, trải qua 44 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, mặc dù mỗi thời kỳ cách mạng có nhiều khó khăn, thách thức khác nhau; nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy qua các thời kỳ, Văn phòng Huyện ủy A Lưới luôn làm tốt vị trí, vai trò, trách nhiệm của, là cơ quan cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy qua các nhiệm kỳ đại hội từ khi thành lập Đảng bộ huyện tháng 3 năm 1976 cho đến nay. Từng bước khẳng định được vị trí, vai trò, chức năng tham mưu - tổng hợp - phục vụ trong hệ thống cơ quan giúp việc của cấp ủy đảng cấp huyện.

Để ngày càng khẳng định mình, bên cạnh những đóng góp công sức không nhỏ của các thế hệ cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ Văn phòng Huyện ủy qua các thời kỳ, là sự quyết tâm phấn đấu, tích cực, chủ động, sáng tạo, mạnh dạn, trung thành, tận tụy, gương mẫu, sẳn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động tham mưu và phục vụ các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy, bảo đảm tính thống nhất, kịp thời, có hiệu lực, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương qua mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện.

BCH Đảng bộ huyện khóa XII chụp ảnh lưu niệm tổ chỉ đạo Tỉnh ủy

Bước vào thời kỳ mới, trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện A Lưới khóa XII, với phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”, đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng, hiệu quả của công tác Văn phòng Huyện ủy; phát huy những thành tích đã đạt được trong chặng đường 44 năm qua, với truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ Văn phòng Huyện ủy, phải thực sự thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Bác Hồ kính yêu “nắm được tình hình”, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, tiếp tục xây dựng ý chí quyết tâm, luôn đoàn kết, thống nhất, không ngừng đổi mới tác phong, lề lối làm việc khoa học, tự học, tự rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ công tác Văn phòng; xem đây là mệnh lệnh trái tim, vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ chính trị trước mắt, lâu dài, thường xuyên của Văn phòng Huyện ủy. Từ đó, tạo tâm thế và lực lượng vững chắc giúp Văn phòng Huyện ủy vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu thực hiện tốt nhất chức năng chủ động tham mưu, tổng hợp giỏi, phục vụ tốt, tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo theo nguyên tắc “Kịp thời, chính xác và hiệu quả”, góp phần cùng với Đảng bộ, quân và dân các dân tộc huyện A Lưới, thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy nội lực ý chí, khát vọng, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững; gắn công tác giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị văn minh; nâng cao hiệu quả bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.

Cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương A Lưới đẹp về văn hóa, phát triển về kinh tế - xã hội, vững về quốc phòng - an ninh, có hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, cùng với cả tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị (khóa XII).

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 833.562
Truy cập hiện tại 301