Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Bắc Sơn về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số lượt xem 515Ngày cập nhật 23/11/2019

Sáng ngày 23/11/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Đàm Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Bắc Sơn về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới.

Theo báo cáo, kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, có 11/18 chỉ tiêu đạt và vượt; thu ngân sách xã đạt 100% chỉ tiêu huyện giao; thu nhập bình quân đầu người trên 17 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 392,4 tấn; lương thục bình quân đầu người trên 320 kg/người/năm; tổng đàn gia súc trên 600 con/năm; tổng đàn gia cầm trên 6 ngàn con/năm; diện tích ao hồ nuôi cá gần 5,5 ha, đạt sản lượng 13,2 tấn/năm; tổng thu lệ phí và phí đạt 35,7 triệu/4 năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 35,5 tỷ đồng; tỷ lệ tăng số tự nhiên đạt 1,3%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 13,7%; tỷ lệ học sinh đến trường: mầm giáo đạt 96%; mầm non 5 tuổi đạt 100%, TH - THCS đạt 98%, THPT đạt 75%; tỷ lệ đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt 20,4%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa đạt 100%; tổng số hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100%; trồng rừng kinh đạt 275 ha...

Hoạt động chính quyền có nhiều đổi mới theo hướng tin gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; thực hiện tốt cải cách hành chính hoạt động theo cơ chế một cửa, áp dụng có hiệu quả quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001-2008, thực hiện tốt chế độ công khai minh bạch các nội dung theo quy định. Hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đã phát huy vai trò vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền theo Quy định 217, 218 được quan tâm thực hiện; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, tạo động lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng được đổi mới về phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; toàn Đảng bộ hiện có 06 chi bộ với 164 đảng viên; trong nhiệm kỳ đã kết nạp 29 đảng viên; đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt trên địa bàn; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 10/12 cuộc đạt tỷ lệ 83,33%; hàng năm công tác đánh giá, kiểm điểm tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc trong nhiệm kỳ không có đảng viên yếu kém...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Đảng ủy xã Bắc Sơn cần hoàn chỉnh báo cáo theo tinh thần góp ý của các phòng, ban chuyên môn của huyện, đặc biệt là ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; bổ sung các nội dung đánh giá còn thiếu trong báo cáo; rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu, đưa ra các chỉ tiêu có tính chất nhỏ, lẻ; bổ sung chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đánh giá lại phần hạn chế, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm theo đúng tình hình nhiệm vụ chính trị đã thực hiện ở địa phương; tìm ra nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ giải pháp tối ưu để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ mới; các chương trình trọng điểm cần tập trung vào công tác xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa của dân tộc; dung lượng báo cáo phần xây đánh giá về xây dựng Đảng phải cân đối với phần đánh giá về kinh tế - xã hội; đồng chí yêu cầu tổ chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy xã hoàn chỉnh báo cáo đúng theo đề cương đã hướng dẫn; quan tâm phối hợp tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ sau khi sáp nhập xã và chuẩn bị tốt các nội dung, cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Đảng bộ xã Trung Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐTĐ
       
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 490.859
Truy cập hiện tại 74